Scholen moeten de komende tijd vaart gaan maken met het invoeren van passend onderwijs. Nu de meeste samenwerkingsverbanden op poten staan, wordt het tijd om leraren en ouders bij de veranderingen te gaan betrekken. 

Dat zei staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs woensdag in de Tweede Kamer. 

Bijna alle politieke partijen hadden daarvoor hun zorgen geuit, omdat de invoering van het passend onderwijs in de bestuurlijke fase lijkt te blijven hangen.

Volgens Dekker is er inderdaad veel aandacht geweest voor bestuur, omdat het fundament voor het nieuwe systeem goed moet zijn. Nu is er sprake van een kantelpunt, stelt Dekker, waardoor het de komende maanden meer over de inhoud kan gaan.

Overleg

Dekker ziet dat een aantal scholen al bezig zijn met overleg met leraren en medezeggenschapsraden. Hij verwacht dat na de zomer veel meer scholen deze stap hebben gezet.

''We liggen op koers met de invoering van passend onderwijs, maar er moet nog wel veel gebeuren'', stelde de staatssecretaris.

Regulier onderwiijs

Vorig jaar werd de wet passend onderwijs aangenomen waardoor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, voortaan vaker in het regulier onderwijs terechtkunnen. Verder krijgen scholen een zorgplicht, waardoor ze moeten regelen dat een leerling een goede onderwijsplek krijgt.

Tegelijkertijd werd het zogeheten rugzakje - geld dat ouders kregen om extra begeleiding in te kopen - afgeschaft.

De scholen moeten op 1 augustus 2014 helemaal klaar zijn voor het passend onderwijs, want dan gaat de wet in.