De ingreep in de Nabestaandenwet die het kabinet heeft aangekondigd, wordt mogelijk verzacht. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken heeft dat woensdag in de Tweede Kamer gezegd.

Zij sluit niet uit dat de maatregel een wat grotere bezuiniging oplevert dan de 74 miljoen euro die in het regeerakkoord is genoemd. Klijnsma gaat in het kabinet bespreken of ze dat geld kan gebruiken om de scherpe kantjes van het plan af te slijpen.

Ze zei niet precies waaraan ze denkt, maar had het over 'maatwerk'. Ze onderstreepte wel dat de afgesproken bezuiniging van 74 miljoen per jaar gehaald moet worden.

In het regeerakkoord staat dat weduwen en weduwnaars straks nog maar hooguit 1 jaar een uitkering krijgen als ze onvoldoende inkomsten hebben. Nu krijgen nabestaanden zonder voldoende inkomsten nog een uitkering tot hun jongste kind 18 jaar is.

Eerste Kamer

Een groot deel van de oppositie wijst dit voornemen af. Daardoor bestaat er onvoldoende steun voor in de Eerste Kamer, waar PvdA en VVD geen meerderheid hebben. D66 steunt het mogelijk ook, maar ook dat levert in de Senaat geen meerderheid op.

SP-Kamerlid Sadet Karabulut noemde het voorstel ''buitengewoon hardvochtig'' en betitelde PvdA-staatssecretaris Klijnsma als ''IJzeren Jetta''. PVV-Kamerlid Roland van Vliet voorspelde dat veel mensen in de bijstand belanden als ze geen nabestaandenuitkering meer krijgen.

Politiek draagvlak

PvdA-Kamerlid Roos Vermeij vroeg Klijnsma rekening te houden met de kritiek van de oppositie en te zoeken naar politiek draagvlak. Ook de VVD wees op het gebrek aan draagvlak in de Senaat.

Klijnsma komt in de zomer met een nader uitgewerkt voorstel.