D66 wil dat mensen sneller worden gewaarschuwd voor gevaarlijke hoeveelheden luchtverontreiniging.

Dat laat Kamerlid Stientje van Veldhoven weten aan NU.nl.

Smog, oftewel rookmist, is een vervuilde lucht die tijdelijk kan ontstaan bij hoge concentraties fijnstof en ozon.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt momenteel voor smog als er een waarde wordt gemeten van 200 microgram fijnstof.

"Kwetsbare groepen hebben echter al veel sneller last van fijnstof", aldus de D66-politica. "Andere landen, zoals België, geven daarom al bij 70 microgram een waarschuwing af."

Van Veldhoven wil dan ook dat er eerder wordt gewaarschuwd voor smog. 

App

Verder wil ze dat er een app ontwikkeld wordt die provincies, verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de burger, en RIVM in staat stelt om burgers veel duidelijker te informeren over de smogwaardes.

"Waar het om gaat is dat kwetsbare groepen met een eerder alarm hun activiteiten die dag kunnen aanpassen", aldus de D66-politica.

Bangmakerij

VVD-Kamerlid Remco Dijkstra stelt dat zijn D66-collega zich schuldig maakt aan bangmakerij. "De enige situatie waarbij wij in Nederland last hebben van smog is op oudejaarsavond als al dat vuurwerk de lucht in gaat."

Volgens Dijkstra doet Nederland het juist relatief goed op het gebied van luchtkwaliteit.

"Engeland en België hebben zo'n streng smogalarm, maar daar is ook veel meer sprake van luchtvervuiling. Daar hebben wij last van, omdat het ons land in waait", aldus de VVD'er.

Volgens Dijkstra wordt het probleem alleen maar minder door strengere milieu-eisen aan vervoermiddelen en verbetering van de doorstroom in het verkeer.

Normen

Landen binnen de Europese Unie zijn verplicht om zich aan normen te houden van maximaal 50 microgram. Per jaar mag dit aantal maar 35 keer overschreden worden, maar uit metingen van het RIVM blijkt dat veel gemeenten dit toch niet halen.

Uit cijfers van het European Environment Agency (EEA) blijkt dat acht landen niet aan de normen voldoen. Nederland hoort hier niet bij.

Leven

Van Veldhoven wijst erop dat Nederland het met name in de Randstad en in het zuiden nog slecht doet. "Het is zelfs zo dat we korter kunnen leven door luchtverontreiniging", aldus de D66-politica.

Zo blijkt uit een onderzoek van het RIVM dat jaarlijks ruim tweeduizend mensen overlijden mede door kortstondige blootstelling aan concentraties fijnstof.

Langdurige blootstelling aan fijnstof kan tot gevolg hebben dat de levensduur met een jaar wordt verkort.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) over de leefomgeving.