Dat hogescholen en universiteiten hun studenten straks, bij wijze van experiment, langer dan alleen in het eerste jaar mogen wegsturen wegens tegenvallende studieresultaten, stuit op kritiek van meerdere partijen in de Tweede Kamer. 

Ook coalitiepartner PvdA is er niet gerust op.

D66 is glad tegen. Het CDA had liever gezien dat minister Jet Bussemaker haar experiment introk en iets nieuws bedacht in combinatie met het voorgenomen sociale leenstelsel. GroenLinks en SP zijn ook kritisch en de SGP vindt èn dit experiment èn het leenstelsel te veel van het goede.

De Kamer vreest met name voor een te grote omvang van het experiment. Er hebben zich 15 hogescholen en acht universiteiten voor het experiment aangemeld, maar Bussemaker verwacht niet dat ze uiteindelijk allemaal meedoen.

Uitvoeren

De universiteit van Leiden zou verder de enige zijn die het experiment over alle opleidingen wil uitvoeren, maar Bussemaker wil dat de leergangen worden uitgezonderd die je nergens anders kunt volgen. Ze stelt dat iedere student moet kunnen kiezen voor een opleiding waar hij of zij niet te maken heeft met het langere 'bindende studieadvies' (BSA).

De Kamer is er echter nog niet over uitgepraat met de minister, het debat wordt binnenkort vervolgd. De SP heeft nu al aangekondigd dat deze partij meer inspraak voor de Kamer gaat eisen in de gang van zaken.