Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) gaat onderzoeken of een aantal Turkse organisaties de integratie van Turkse Nederlanders beïnvloedt. 

Hij neemt vooralsnog de organisatie Milli Görüs, de Suleymanci-beweging en het Turkse presidium voor godsdienstzaken Diyanet onder de loep.

Dat schrijft Asscher vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil onder meer weten hoe deze organisaties aankijken tegen ''fundamentele waarden als seksegelijkheid, zelfbeschikkingsrecht, individuele keuzevrijheid en gewetensvrijheid''.

Asscher doet het onderzoek omdat het Sociaal en Cultureel Planbureau eerder vaststelde dat de Turks Nederlandse gemeenschap meer in zichzelf is gekeerd dan andere minderheidsgroepen. Ook zijn er zorgen over moskee-internaten, die veelal vanuit Turkse hoek worden gefinancierd. Kinderen, vooral meisjes, groeien daar op buiten de Nederlandse samenleving en komen onvoldoende in contact met de Nederlandse waarden.

Beïnvloedingspolitiek

De minister wil dan ook kijken hoe Milli Görüs, de Suleymanci-beweging en Diyanet aan hun inkomsten komen. Verder is Asscher benieuwd of de instanties nauw samenwerken of juist op gespannen voet leven. Uiteindelijk moet duidelijk worden of er sprake is van een bewuste beïnvloedingspolitiek vanuit de Turkse regering.

Mocht uit het onderzoek naar voren komen dat de organisaties de integratie van Turkse Nederlanders belemmeren, dan zal Asscher hen daarop aanspreken. Ook zal hij zich dan beraden op te nemen stappen.