Nederlanders hebben steeds minder vertrouwen in de regering. Waar in het laatste kwartaal van vorig jaar het politieke vertrouwen nog aanzienlijk steeg, houdt die positieve stemming dit kwartaal geen stand. 

Het vertrouwen in de regering daalde van 57 naar 51 procent, blijkt vrijdag uit het eerste kwartaalbericht van 2013 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Vorig kwartaal, toen de kabinetsformatie plaatsvond, verbeterde de politieke stemming nog aanmerkelijk. Toen liep het vertrouwen in de regering nog op van 41 procent naar 57 procent.

Mensen zijn minder tevreden met de politiek in Den Haag. Dit kwartaal geeft 48 procent een voldoende, vorig kwartaal was dat nog 52 procent. Ook wordt de politiek weer vaker genoemd als oorzaak van dat het de verkeerde kant op gaat met Nederland.

Invloed

Meer mensen vinden verder dat ze geen enkele invloed hebben op wat de regering doet. Dit kwartaal deelt 61 procent die mening, vorig kwartaal lag dit percentage nog op 57 procent.

Meer Nederlanders gaven verder aan te vinden dat de regering onvoldoende doet 'voor mensen zoals ik'. Dat percentage steeg van 49 procent naar een meerderheid van 52 procent.