De twee grootste natuurorganisaties in Nederland, Natuurmonumenten en de 12 Landschappen, maken zich grote zorgen over de veiling van natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Dit moet de staatskas 100 miljoen euro opleveren, zo werd tijdens het eerste kabinet Rutte afgesproken. 

"Het kan niet zo zijn dat we natuurgebied, dat vele jaren met toewijding en met belastinggeld is onderhouden, wegdoen aan de hoogste bieder", zo stelt algemeen directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten donderdag in een brief naar de Kamer. Die houdt volgende week dinsdag een spoeddebat over de kwestie.

Veiling

De natuurorganisaties hebben kritiek op de manier waarop de grond, namelijk via een veiling, sinds half maart aan de man wordt gebracht. Daardoor is het gevaar groot dat de natuur uiteindelijk verdwijnt, omdat niet duidelijk is aan wie de grond precies verkocht wordt, zo stellen de organisaties.

"Wijs geworden door ervaring zijn we sceptisch over de waarborgen die de staatssecretaris biedt", zo laten ze weten aan NU.nl. Een natuurgebied dat verkocht wordt, kan wegens een bestemmingsplan niet zomaar bouwgrond worden, maar 'gemeentelijke bestemmingsplannen hebben de neiging te veranderen' zo waarschuwen de organisaties.

Topje van ijsberg

In een brandbrief aan de Tweede Kamer stellen de natuurorganisaties bovendien te vrezen dat de verkoop van de natuurgebieden een 'topje van de ijsberg' vormen. 

Dit omdat in het natuurbeleid van dit kabinet is afgesproken dat er naast verkoop van 100 miljoen euro aan grond nog meer natuurgebied verkocht moet worden.

In sommige gevallen gaat dit bovendien om natuurgebieden die binnen de oorspronkelijk Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een netwerk van natuurgebieden waar al sinds de jaren ’80 aan wordt gewerkt, vallen.

Via dit netwerk moeten robuustere natuur worden gecreëerd. "De uitverkoop van natuur neemt wel erg drastische vormen aan." 

Natuurmonumenten en de 12 landschappen hebben al aangegeven niet aan de verkoop van deze natuur mee te gaan werken. Ze hopen dat de Tweede Kamer dinsdag bij de staatssecretaris bedingt deze afspraken ook voor Staatsbosbeheer te herzien.