Buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen om het werk veilig te kunnen doen.

De ministerraad heeft dat donderdag besloten. Het gaat om beroepen als asbestverwijderaar of kraanmachinist.

De Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) controleert of aan de taaleis wordt voldaan. Is dat niet het geval, dan kan zowel werkgever als werknemer een boete krijgen.

Volgens het kabinet is het van belang dat werknemers in noodsituaties met elkaar en met hulpdiensten kunnen communiceren.