PvdA-leider Diederik Samsom wil geen tussenformatie, waarbij de coalitie van PvdA en VVD zou worden uitgebreid met CDA en D66. 

Hij laat dat weten naar aanleiding van pleidooien van enkele prominente PvdA'ers in het AD van donderdag.

''Deze coalitie streeft naar brede samenwerking. Tussen politieke en sociale partners en tussen coalitie en oppositie. Zo vind je voor langere tijd de gedragen oplossingen om uit de crisis te komen'', aldus Samsom.

Voorstanders

In het AD tonen senator Han Noten en de oud-ministers Jan Pronk en Bram Peper zich voorstander van een tussenformatie. Eerder deed voormalig VVD-leider Wiegel dat al. Toen al lieten zowel VVD en PvdA als CDA en D66 weten daar niets voor te voelen. Ze staan nog steeds op dat standpunt.

Voorstanders van een tussenformatie wijzen erop dat de coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft en dat dat steeds tot problemen leidt.

'Stabiel en op koers'

Ook premier Mark Rutte maakte donderdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie nog eens duidelijk dat hij ''niet voor'' een tussenformatie is.

Volgens hem hebben VVD en PvdA bewust voor deze coalitie gekozen, in de wetenschap dat die geen meerderheid heeft in de Senaat. Rutte noemde het kabinet ''stabiel en op koers''.