Politieke figuren in de regio Den Haag hebben vorig jaar 113 keer aangifte gedaan van bedreiging. 

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is dat nauwelijks meer dan in 2011, toen 107 keer aangifte werd gedaan.

De 113 aangiftes vloeiden voort uit een totaal van 264 meldingen die bij het Team Bedreigde Politici (TBP) van de politie Haaglanden binnenkwamen. 151 gevallen bleken niet om strafbare vergrijpen te gaan.

E-mail

Per e-mail worden de meeste bedreigingen gedaan, veelal door minderjarigen. Twitter blijkt ook een populair medium te zijn om bedreigingen op te uiten.

Facebook en Youtube zijn dat in mindere mate. 'Ouderwets' dreigen per brief of telefoon wordt ook nog steeds gedaan, meldt het OM. Een bedreiging is strafbaar als er gedreigd wordt met bijvoorbeeld zware mishandeling of moord.

Bij het TBP kunnen politici uit de landelijke en de regionale politiek terecht als zij zich bedreigd voelen. Behalve onder meer voor leden van de Eerste en Tweede Kamer is het team er voor burgemeesters, wethouders en raadsleden uit de gemeenten die onder het korps Haaglanden vallen.

Strafbaar

Inmiddels zijn er van de 113 strafbare bedreigingen 22 opgelost en zijn er nog 55 in onderzoek. Justitie seponeerde 6 zaken en in 30 gevallen is geen verdachte getraceerd. Het TBP verwees 16 zaken door naar andere politiekorpsen, die verdachten uit hun regio verhoorden.

Dat er nu nog 55 zaken van 2012 niet afgerond zijn, komt doordat veel bedreigingen pas laat in het jaar binnen kwamen. Volgens het OM zou dat kunnen komen doordat er in september nog landelijke verkiezingen waren.