Als burgers vinden dat het parlement zijn werk niet goed doet, moeten ze in de toekomst aan de noodrem kunnen trekken.

In de Tweede Kamer tekent zich woensdag een meerderheid af voor het plan van PvdA, D66 en GroenLinks voor zo'n zogeheten correctief referendum.

Ook PVV en SP vinden het correctief referendum, waarbij burgers een wetsvoorstel kunnen tegenhouden omdat de uitslag ervan bindend is, een goed idee.

De ChristenUnie is niet principieel tegen maar mist nu nog wel belangrijke informatie. ''Er moet nog duidelijkheid komen over bijvoorbeeld het aantal mensen dat nodig is om zo'n referendum aan te vragen. Als die drempels zijn bepaald, zouden wij kunnen instemmen'', zegt Gert-Jan Segers (ChristenUnie).

Noodremprocedure

''Maar het moet echt een noodremprocedure zijn voor als het parlement uit de bocht vliegt''. De precieze voorwaarden voor dit referendum worden later uitgewerkt.

CDA en VVD zijn tegen. Volgens VVD'er Joost Taverne heeft de Nederlandse bevolking al invloed met de gang naar het stemhokje. Hij vreest dat geen totaalafweging meer kan worden gemaakt, omdat mensen zich neerleggen bij leuke zaken en impopulaire maatregelen afwijzen.

Ondermijnend

Madeleine van Toorenburg (CDA) vindt het referendum ''ondermijnend voor het parlement''. ''Juist in een tijd als deze is het van extra groot belang om zoiets als de volksvertegenwoordiging te koesteren: een tijd waarin de tegenstellingen scherper worden, het debat polariseert en het compromis, dat zo nodig is om een samenleving bij elkaar te houden, laag gewaardeerd wordt.''

Martin Bosma (PVV) en Ronald van Raak (SP) zijn positief. Bosma: ''Het is een extra kans voor mensen om te zeggen wat ze ergens van vinden. Mensen kunnen best een afweging maken en gaan heus niet voor elk impopulair plan liggen.''

Onderbouwd verhaal

Van Raak vreest het correctief referendum evenmin. ''Je zult als politicus wel moeten zorgen dat je een goed onderbouwd verhaal hebt.''

Het duurt nog wel even voor duidelijk is of dit plan het haalt. Nadat het door Tweede en Eerste Kamer is behandeld, moet het nogmaals door een nieuwe Tweede en Eerste Kamer en dan is een tweederdemeerderheid nodig.