Het financieel toezicht op woningcorporaties zou volledig onafhankelijk moeten zijn. Het is 'een raadsel' dat minister Stef Blok (Wonen) hier vanaf wil stappen door het toezicht binnen het ministerie op te zetten.

Zo reageert de koepelorganisatie Aedes, dat ruim 350 woningcorporaties in Nederland vertegenwoordigt, woensdag op de plannen van Blok.

Die maakte eerder op de dag bekend dat het rijk zelf toezicht moet gaan houden op de financiën van woningcorporaties om debacles zoals bij Vestia in de toekomst te voorkomen. Hij wil daarom een nieuwe inspectiedienst in het leven roepen.

Het toezicht op de financiën ligt nu nog grotendeels bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Volgens Aedes is het 'altijd al de bedoeling geweest' dat er een onafhankelijke financiële autoriteit voor woningcorporaties zou komen.

Aanbeveling

Blok stelde bij de bekendmaking van zijn plannen woensdag dat hij met zijn voorstel een aanbeveling van de commissie-Hoekstra opvolgt. Volgens Aedes bedoelde de commissie echter dat het toezicht volledig onafhankelijk moet zijn.

"Het is mij een raadsel waarom minister Blok dat negeert en alle toezicht naar zich toe trekt", aldus Aedes-voorzitter Marc Calon.

"Zou zo'n onderdeel van het ministerie zich voldoende vrij voelen om financiële effecten van kabinetsplannen scherp neer te zetten", zo vraagt Calon zich af.

Huisvesting

Ook het CFV stelde zich eerder op de dag al kritisch op tegen de plannen van Blok. Volgens de huidige toezichthouder is het niet goed als al het toezicht op de corporatiesector bij het ministerie ligt, mede omdat het rijk ook al toezicht houdt op het volkshuisvestingsbeleid van de corporaties.

Het CFV gaat in de plannen van Blok in afgeslankte vorm verder en gaat zich alleen nog maar bezighouden met het saneren van woningcorporaties en het organiseren van projectsteun.