Het Openbaar Ministerie stelt geen onderzoek in naar het declaratiegedrag van ex-staatssecretaris en oud-provinciebestuurder Co Verdaas. 

Tegen de politicus was aangifte gedaan door de Gelderse fractie van de PVV, die zijn reiskosten in de tijd dat Verdaas gedeputeerde in Gelderland was, minutieus onderzocht.

Het OM constateert dat Verdaas weliswaar niet zo zorgvuldig heeft gehandeld als van hem mocht worden verwacht, maar dat hij zichzelf niet heeft verrijkt. Ook is het in één geval de vraag of hij met opzet heeft gehandeld. Het OM vindt een strafrechtelijk onderzoek daarom niet zinvol.

De PVV vond bewijzen dat Verdaas in Zwolle bij zijn vriendin woonde, terwijl hij als Gelders bestuurder in Gelderland moest wonen. De partij leidde dat onder andere af uit het napluizen van ritten met de dienstauto.

Verdaas declareerde ritjes van Arnhem naar Nijmegen, maar liet zich in werkelijkheid naar Zwolle brengen. Onduidelijkheden over deze handelwijze zorgden ervoor dat de PvdA-politicus al na een maand moest aftreden als staatssecretaris.

Misschien dom

Verdaas erkende dat hij ''misschien dom'' was geweest, maar bestreed dat hij een ''graaier'' was. Hij wilde de provincie juist geld besparen door de veel goedkopere ritten te declareren naar Nijmegen, waar hij ook een onderkomen had. Het OM vindt ook dat er geen sprake is geweest van verrijking.

Twee onduidelijke declaraties van in totaal 5,04 euro voor gemaakte onkosten kunnen een vergissing zijn geweest, vindt het OM. In elk geval valt opzet niet te bewijzen. Evenmin valt de politicus opzettelijke oplichting te verwijten over waar hij nou precies woonde. Bij het Gelderse provinciebestuur was namelijk bekend dat hij zowel in Zwolle als in Nijmegen verbleef.

Aangezien Verdaas al publiekelijk verantwoording heeft afgelegd, is afgetreden en er bovendien in de Gelderse Staten openlijk is gediscussieerd over zijn woonplaats, is vervolging niet opportuun, stelt het OM.