De Europese Commissie heeft 11,2 miljard euro meer nodig om de begroting van dit jaar op orde te kunnen brengen.

Er wordt om meer geld gevraagd om de nog openstaande rekeningen uit 2012 te betalen, zo heeft Brussel woensdag bekendgemaakt.

De lidstaten van de Europese Unie moeten dit bedrag gezamenlijk ophoesten. De landen moeten het budget nog goedkeuren.

De begroting is een planning van de inkomsten en uitgaven van de EU, betaald door de lidstaten. Veel geld van de begroting gaat naar landbouw, maar ook subsidies voor onderzoek en innovatie worden er uit betaald. 

De lidstaten zullen waarschijnlijk niet blij zijn met de budgetverhoging. Eind vorig en begin dit jaar waren er nog hoogopgelopen spanningen tussen de lidstaten en het Europees Parlement over de EU-financiën.

Nederland

Zo stemde Nederland eind vorig jaar tegen de Europese begroting voor 2013, samen met Oostenrijk, Zweden en Groot-Brittannië. Brussel stelde 137,8 miljard euro nodig te hebben om aan alle verplichtingen te voldoen, een verhoging met zo'n 6,8 procent van de 129 miljard euro die in eerste instantie voor dit jaar was voorzien.

Ook de aanvullende begroting 2012, waarmee een gat van ongeveer 6 miljard euro moet worden gedicht, kreeg van Nederland geen goedkeuring. Ook de Denen, Zweden en Britten stemden tegen.

Ondanks het verzet werden beide begrotingsvoorstellen goedgekeurd door een duidelijke meerderheid van de lidstaten. Wel werd voor 2013 uiteindelijk een compromis gesloten van een bedrag van bijna 133 miljard, zo'n 5 miljard minder dan de Europese Commissie eigenlijk had voorgesteld.

Toch meer geld

Nu eist de Commissie toch meer geld. De budgetwijziging komt niet onverwacht, zo stelt de Europese commissaris Janusz Lewandowski woensdag. "Ik heb herhaaldelijk gewaarschuwd dat voortdurende besparingen in de voorgestelde begroting uiteindelijk een groot probleem zullen vormen", aldus Lewandowski.

"Zoals de zaken er nu voorstaan, kunnen we onze afgesproken verplichtingen niet nakomen." De commissaris roept de lidstaten en het Europees Parlement op 'hun verantwoordelijkheden te nemen'.

Meerjarenbegroting

Er was begin dit jaar ook onenigheid over de meerjarenbegroting van de EU van 2014 tot 2020. Na dagen van onderhandelingen kwamen de EU-leiders uiteindelijk uit op een compromis waarin de meerjarenbegroting voor het eerst in de geschiedenis van de unie is gekrompen.

Het budget gaat vanaf 2014 met 34 miljard euro omlaag ten opzichte van de periode 2007 tot en met 2013, naar 959 miljard euro.

Vijf vragen Europese begroting