De VVD vindt dat vertegenwoordigers van Bureau jeugdzorg in het vervolg ook de eed moeten afleggen voordat zij hun visie op een zaak komen geven in de rechtbank.

Daarvoor zal VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg woensdag pleiten tijdens een debat over kindermishandeling.

Vertegenwoordigers van jeugdzorg komen geregeld naar de rechtbank om hun bevindingen in een jeugdzaak uiteen te zetten.

Maar volgens Van der Burg wordt er "momenteel meer op basis van meningen dan feiten" verslag gedaan, terwijl jeugdzorg wel een voorname vorm van informatie vormt voor de rechters.

Klachten

De VVD'er zegt regelmatig klachten van ouders te ontvangen, "soms terecht", dat er door jeugdzorg partij wordt getrokken voor de ene of de andere ouder, dat er meningen in verslagen terecht komen of dat rapporten die al ontkracht waren weer terugkeren.

"Middels de eed wil ik jeugdzorgvertegenwoordigers daarom bewust maken van de belangrijke rol die zij vervullen", aldus Van der Burg. "Mij gaat het om de objectieve feiten."

Kritiek

In 2011 uitte de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog zware kritiek op het functioneren van de jeugdzorg in Nederland. Met name zouden hulpverleners onvoldoende professioneel en slecht geïnformeerd zijn.

Ook zou de jeugdzorg te versnipperd zijn door allerlei instanties die langs elkaar heen werken.