Een meerderheid in de Tweede Kamer staat welwillend tegenover een plan van de ChristenUnie om ook de klanten van prostituees die duidelijk worden uitgebuit of mishandeld, af te straffen.

Wel bestaan er nog veel vragen over de juridische haalbaarheid van het voorstel.

Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Momenteel ligt er in de Eerste Kamer al een wetsvoorstel waarbij hoerenlopers verplicht moeten checken of de prostituee die ze bezoeken, geregistreerd staat en dus legaal aan het werk is.

ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers wil nu verder gaan door klanten ook af te straffen als ze zich met een prostituee inlaten die er duidelijk niet goed aan toe is, en het vervolgens nalaten die misstanden te melden bij justitie.

Niet onschuldig

Daartoe komt Segers waarschijnlijk nog voor de zomer met een wetsvoorstel, zo zal hij woensdag aankondigen tijdens een debat over mensenhandel.

"Je bent niet onschuldig als je weet of kunt weten dat de vrouw die je bezoekt wordt uitgebuit of mishandeld", aldus Segers. "Dan ben je medeverantwoordelijk aan zo'n situatie."

Segers benadrukt dat niet bij iedere blauwe plek alarm hoeft te worden geslagen, "maar als zo'n meisje bibberend, beschadigd en huilend zegt dat ze eigenlijk niet wil, kun je wel stellen dat je redelijkerwijs kunt weten dat er iets mis is".

Misstanden

Het ChristenUnie-Kamerlid legt uit dat het hem erom te doen is meer misstanden binnen de prostitutie aan te pakken.

"Bij zo'n registratieplicht gaat een prostituee één keer langs de GGD, terwijl de klanten de dagelijkse ogen en oren vormen als het gaat om hoe het die vrouwen werkelijk vergaat. Dan is het van groot belang dat zij misstanden melden."

Bewijstechnisch

In ieder geval de Kamerfracties van VVD, CDA, SP, GroenLinks en SGP kunnen zich vinden in de gedachte achter het voorstel van de ChristenUnie. Wel rijzen er nog vragen over de praktische invulling van de plannen.

"Bewijstechnisch zitten er allerlei haken en ogen aan", aldus VVD'er Ard van der Steur. "Op zichzelf is er iets voor te zeggen, maar op praktische bezwaren is een dergelijk initiatief al eens eerder afgeschoten."

Ook CDA'er Peter Oskam vindt dat als vrouwen "evident tegen hun zin" prostitueren, de klanten aangepakt moeten kunnen worden. "De uitvoering zullen we goed moeten bekijken", aldus Oskam.

Hoorzittingen

PvdA-Kamerlid Myrthe Hilkens houdt zich vooralsnog wat meer op de achtergrond. "Ik snap de denkrichting, maar ik wil eerst onder meer de hoorzittingen over prostitutiebeleid afwachten", aldus Hilkens.

"Het is een verschrikkelijk moeilijke juridische kwestie, waar we heel zorgvuldig over moeten praten."

Zelf pleit Hilkens voor de invoering van een nationale rapporteur prostitutie, die jaarlijks verslag uitbrengt over de stand van zaken binnen de prostitutie.

Heling

Segers begrijpt de vraagtekens van de andere partijen, maar trekt de vergelijking met de heling van fietsen, waarbij degene die een fiets koopt strafbaar is als kan worden aangenomen dat het ding is gejat.

Segers: "En ik zal me uiteraard nog uitgebreid juridisch laten adviseren, voordat we met het uiteindelijke voorstel naar de Kamer gaan."

Documentaire

Woensdagavond wordt ook een documentaire uitgezonden over prostitutiebeleid in Europa.

Daarin vergelijken ChristenUnie-Kamerlid Gert-Jan Segers en Myrthe Hilkens van de PvdA het Nederlandse model met andere Europese landen.