De oppositiepartijen CDA, PVV, D66 en ChristenUnie hebben kritiek op minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem. 

De uitspraken van Dijsselbloem over de aanpak van de financiële sector hebben ''het vertrouwen in het crisismanagement geen goed gedaan'', zei CDA-Kamerlid Eddy van Hijum in het debat over de redding van Cyprus. "Er is gemarchandeerd met het depositogarantiestelsel", zei hij.

PVV-Kamerlid Tony van Dijck was veel harder. Terugkijkend op de eerste oplossing voor Cyprus vorige week sprak hij van een blamage, een wanvertoning en een historische blunder. Het optreden van Dijsselbloem maandag noemde hij ''geklungel''.

Van Dijck zal geen motie van wantrouwen indienen want ''dat heeft de Financial Times al gedaan''. Die krant stelde dat Dijsselbloem zijn ontslag moet nemen naar aanleiding van commotie over zijn uitspraken van maandag.

Gemiste kans

Wouter Koolmees (D66) zei dat Dijsselbloem maandag ''een goede kans gemist heeft om zijn mond te houden''. Hij noemde de communicatie van Dijsselbloem ongelukkig en verweet hem dat de minister zich niet beperkte tot Cyprus, maar ook over andere banken in de eurozone sprak.

''Waarom creëert de minister deze verwarring?'' Hij vindt dat er een extra staatssecretaris bij moet komen op het ministerie van Financiën, om Dijsselbloem te ontlasten en hem meer tijd te geven voor zijn taken als eurogroepvoorzitter.

Wolk boven Europa

"De precedentwerking hangt als een wolk boven Europa", zei ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten. "Van wie was het voorstel om kleine spaarders te laten meebetalen?", wilde D66-Kamerlid Wouter Koolmees weten. Hij vindt wel dat mensen die risico nemen ook voor de gevolgen moeten kunnen opdraaien als het misgaat.

Volgens Koolmees was de communicatie ongelukkig. "Dijsselbloem heeft een goede kans gemist om zijn mond te houden."

 PvdA steunt eigen minister

De PvdA is het volledig eens met de opstelling van minister van Financiën en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem in de bankencrisis in de eurozone. Banken leggen de risico's nog altijd te veel op het bordje van de overheid en dat is ''ongezond'', zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer dinsdag in het Kamerdebat over Cyprus.

De PvdA vindt dat aandeelhouders en obligatiehouders risico's lopen als het misloopt met banken. ''Dat zegt de minister en dat steunen wij volledig'', aldus Nijboer. Hij beaamde wel dat Dijsselbloem als eurogroepvoorzitter rekening moet houden met reacties op de financiële markten.

Op de blaren

Wie risico's neemt in de hoop op hoge rendementen, moet ook op de blaren zitten als het misgaat, zei Nijboer. ''Het moet afgelopen zijn met private winsten en publieke risico's.''

De bankensector is de afgelopen 5 jaar sinds de val van de Amerikaanse bank Lehman Brothers en het begin van de kredietcrisis volgens de PvdA nog veel te weinig hervormd. De buffers moeten omhoog en er moet een einde komen aan de bonuscultuur. ''We moeten ons niet laten ringeloren'', zei Nijboer.

Respect

Carola Schouten (ChristenUnie) sprak respect uit voor de rust die Dijsselbloem heeft bewaard, maar waarschuwde hem ook dat zijn woorden op een goudschaaltje worden gewogen, nu hij voorzitter is van de eurogroep.

SP-Kamerlid Arnold Merkies had vooral kritiek op uitspraken van Dijsselbloem vorige week over spaarders op Cyprus. Dat hij daar dinsdag over zei dat er nog steeds geen bankrun is geweest, is ''toch op z’n zachtst gezegd naïef te noemen''.