Als het aan VVD, PVV, CDA, SGP, ChristenUnie en 50Plus ligt, kan er in met dioxine vervuilde Nederlandse wateren weer gewoon op wolhandkrab worden gevist.

Tot verbijstering van PvdA, D66, SP en Partij voor de Dieren hebben deze partijen (een meerderheid in de Kamer) het kabinet dinsdag gevraagd het vangstverbod per 1 april op te heffen.

Wel vinden de voorstanders dat consumenten goed moeten worden gewaarschuwd voor de risico’s van het eten van deze krab. Om gezondheidsrisico's voor consumenten te voorkomen stelde het vorige kabinet in 2011 een vangstverbod in voor wateren die met dioxine zijn verontreinigd.

Dioxine

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst op onderzoek dat uitwijst dat de maximaal toelaatbare hoeveelheid dioxine al kan worden overschreden als per jaar twee van deze wolhandkrabben worden gegeten. In de krab zit vier keer zoveel dioxine als in paling uit hetzelfde gebied.

Ook voor de paling geldt een vangstverbod. Dioxine hoopt zich op in het lichaam en een teveel aan dioxine kan kanker veroorzaken.

Volksgezondheid

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) en minister Edith Schippers (Volksgezondheid) gaven eerder aan dat ze met het vangstverbod risico’s voor de volksgezondheid willen voorkomen. Het kabinet gaat zich nu beraden.

D66 en Partij voor de Dieren willen binnen 2 weken weten wat het kabinet gaat doen en hoe het consumenten goed denkt te gaan voorlichten.