Een akkoord tussen vakbonden en werkgevers is pas in de loop van april te verwachten.

De Stichting van de Arbeid, hun officiële overlegorgaan, heeft dat maandag aan minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken laten weten. Asscher had eerder gezegd eind deze maand op een akkoord te rekenen. De minister wilde maandag niet reageren.

In een brief aan Asscher schrijft de Stichting van de Arbeid dat er sinds 15 maart officieel onderhandeld wordt. Maandag is het bestuur van de stichting opnieuw bijeengeweest om de voortgang te bespreken.

''Dit beraad heeft ertoe geleid dat sociale partners verwachten in de loop van april meer duidelijkheid te kunnen geven. Binnen de stichting wordt in een stevig tempo doorgewerkt op de verschillende thema’s'', staat in de brief.

Nieuw feit

Asscher heeft eerder gezegd dat als de datum van 31 maart niet gehaald wordt, er sprake is van ''een nieuw feit''. Het kabinet zal zich dan volgende week vrijdag beraden. Waarschijnlijk stuurt het een aantal omstreden bezuinigingsplannen naar de Tweede Kamer. Die hield het tot dusver op zak om het sociaal overleg niet te frustreren.

Bronnen bij vakbonden en werkgevers zeggen dat de onderhandelingen tussen de twee partijen moeizaam verlopen door de inhoudelijke tegenstellingen. Ze denken dat er niet vóór half april een akkoord ligt. Belangrijke geschilpunten zijn de verkorting van de WW-duur en de versoepeling van het ontslagrecht die in het regeerakkoord zijn aangekondigd.

Tegen

De bonden zijn hier mordicus tegen. De werkgevers willen onder meer af van de verplichting die het kabinet bedrijven wil opleggen om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Het kabinet staat open voor alternatieven, als die maar hetzelfde bezuinigingsbedrag opleveren.

Voor het kabinet betekent het uitstel een lelijke tegenvaller. Het is er sterk op gebrand een sociaal akkoord te sluiten met werkgevers en bonden, zodat het meer draagvlak krijgt voor zijn plannen. Dat is nodig omdat de coalitie van VVD en PvdA in de Senaat geen meerderheid heeft.

Haast is geboden omdat het kabinet voor 1 mei zijn ontwerpbegroting voor volgend jaar naar Brussel moet sturen. D66 wil snel een debat met premier Mark Rutte en Asscher over de ontstane situatie. 

D66

D66-leider Alexander Pechtold wil zo snel mogelijk een Tweede Kamerdebat met premier Mark Rutte en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher nu vakbonden en werkgevers hebben laten weten dat ze de deadline van 1 april voor een sociaal akkoord niet halen.

Pechtold vindt dat het kabinet niet te lang moet wachten op de sociale partners. ''Het is belangrijk dat er een sociaal akkoord komt, maar het kabinet moet besluiten niet voor zich uit schuiven. Voor het vertrouwen van mensen is het cruciaal dat er knopen worden doorgehakt in Den Haag. Alles wacht nu op alles.''