Wakker Dier dreigt minister Henk Kamp van Economische Zaken met een rechtszaak als hij niks doet tegen ''het uithongeren van kuikens in boerderijen''. 

Volgens de dierenwelzijnsorganisatie sterven in Nederland jaarlijks 5 miljoen kuikens die dagenlang zonder voer en water zitten nadat ze uit het ei zijn gekomen.

Wakker Dier zei maandag dat deze ''onwettige praktijken'' in de loop der tijd zijn ontstaan door efficiëntiemaatregelen: broedkasten worden pas geopend als na 21 dagen vrijwel alle kuikens uit het ei zijn. ''Vroege kuikens die al na 19 dagen uit het ei zijn gekomen, zitten dan al 2 dagen zonder voer en water.''

Niet alleen gaat hierdoor 1 procent van de kuikens dood. De diertjes die ondanks voer- en watertekort wel overleven, hebben later veel antibiotica nodig om als kip de slachtleeftijd te halen, stelt Wakker Dier. De organisatie, die zich baseert op Nederlands en Europees onderzoek, vindt dat de wet voor dierenwelzijn wordt overtreden en dat de minister moet ingrijpen.

Overigens is Nederland volgens Wakker Dier niet het enige land waar het op boerderijen zo te werk gaat. ''Maar er bestaan goede alternatieve stalsystemen, waarbij minder sterfte optreedt.''

Vleeskuikenbesluit

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken liet maandag de Tweede Kamer weten dat de controle-instantie NVWA pas kan optreden als niet wordt voldaan aan de voorschriften. Het percentage dode kuikens valt echter binnen de normen van het vleeskuikenbesluit. Ze zal wel in overleg treden met de pluimveesector om de zorgen die hierover ook bij de Kamer leven, over te brengen.

De sector heeft bij minder sterfte van de kuikens ook een economisch belang, zo zei ze, aldus haar woordvoerder.

Wakker Dier wacht nog op een formeel antwoord, maar voorziet dat als een een positief antwoord uitblijft beide partijen elkaar over 2 tot 3 maanden voor de rechter treffen.