Staatssecretaris Sharon Dijksma hoopt dat het maandag gepresenteerde plan Mooi Nederland ook in de politiek brede steun krijgt.

Zij riep PvdA, D66 en GroenLinks maandag op bijval te zoeken voor het natuurplan ''zodat we echt iets neer kunnen zetten waar komende generaties baat bij hebben''.

Dijksma was blij met het gezamenlijke voorstel voor eenvoudiger natuurbescherming dat steun heeft van een groot aantal organisaties buiten de politiek. PvdA, D66 en GroenLinks werkten ruim een jaar aan een alternatief voor de bezuinigingen van voormalig staatssecretaris Henk Bleker dat met het beschikbare geld uitgevoerd kan worden.

Het fundamentele verschil is dat zij natuur ''niet zoals Bleker willen beschermen omdat dat nu eenmaal moet van Europa, maar omdat wij het belangrijk vinden om te beschermen'', zo is de boodschap.

Steun

Dijksma wees erop dat de benodigde politieke steun van belang is. ''Ik zou willen dat er zo'n breed draagvlak is dat een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet niet meteen weer een nieuw plan willen maken. Er is werk te doen'', hield ze de Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA), Stientje van Veldhoven (D66) en Jesse Klaver (GroenLinks) voor.

Het plan Mooi Nederland gaat uit van de waarde van natuur voor economie en ecologie. Het houdt, ook nu het economisch moeilijk gaat, vast aan het realiseren van robuustere natuur door natuurgebieden met elkaar te verbinden.

Hoofdstructuur

Aan dat netwerk van natuurgebieden wordt al sinds de jaren '80 gewerkt onder de noemer Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Die naam willen de partijen vervangen door het makkelijkere Natuurnetwerk Nederland.

Verder willen ze een einde maken aan de plezierjacht op fazant, wilde eend, konijn, haas, houtduif en patrijs. Jacht zou een laatste middel moeten zijn in het beheer van de gebieden.

CDA'er Jaco Geurts vindt goede natuur belangrijk. ''Maar in deze economische tijden moeten we realistisch kijken'', vindt hij. Hij vreest dat het plan leidt tot meer regels en minder natuur. ''Minder banen en meer bevers.'' Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) is positief.