Een tussenformatie is op dit moment 'absoluut' niet aan de orde. Dat heeft D66-leider Alexander Pechtold maandag gezegd in de marge van een bijeenkomst over een nieuwe natuurwet in de Tweede Kamer. "D66 is en blijft oppositiepartij."

Pechtold reageerde op de opmerkingen van D66-fractieleider in de Eerste Kamer Roger van Boxtel zondag in het televisieprogramma KRO's Oog in Oog over een mogelijke tussenformatie.

"Als ze zouden bellen zouden wij in ieder geval wel aanschuiven om te praten, want steeds maar rekenen op gedoogsteun, dat is iets te makkelijk", zei Van Boxtel daarover.

Wiegel

Eerder bepleitte VVD-coryfee Hans Wiegel een tussenformatie. Van Boxtel deelt diens zorgen en hij noemde een tussenformatie 'niet onverstandig'.

Hij vindt dat het kabinet de rit uit moet zitten en dat er rust nodig is op bestuurlijk niveau. Daar is draagvlak voor nodig en dat ontbreekt nu, omdat het kabinet geen meerderheid heeft in de senaat. Wel benadrukte hij dat een besluit daarover aan Pechtold is.

Kabinet

Volgens Pechtold zit er geen licht tussen wat hij en Van Boxtel bepleiten. "Wij vinden dat het kabinet moet regeren, zorgen dat er iets gaat gebeuren via of deelakkoorden of grote akkoorden." D66 als oppositiepartij zal daarbij haar 'kansen pakken', zoals bij het woonakkoord.

Of dit ook voor alle 'financiële uitdagingen' zoals de begroting mogelijk is kon Pechtold niet zeggen. "Ik heb geen idee. Op dit moment is het te vroeg om daar wat zinnigs over te zeggen." De coalitie van VVD en PvdA moet zich de komende weken en maanden afvragen of de huidige samenwerking zinvol is. "Als het niet zo is, hoor ik het wel."

PvdA-leider Diederik Samsom, ook aanwezig bij de bijeenkomst, zei dat D66 alleen op dit moment geen soelaas biedt. Met Pechtold aan boord heeft het kabinet nog steeds geen meerderheid in de Eerste Kamer. Samsom herhaalde dat het kabinet op elk onderwerp zoekt naar een zo breed mogelijk draagvlak.