VVD-Kamerlid André Bosman stelt dat op Sint Maarten een rijksofficier of rijkscommissaris benoemd moet worden om de bestuurlijke integriteit op het eiland te waarborgen en mogelijke corruptie te stoppen.

Het pleidooi van Bosman maandag in De Telegraaf zorgt voor gemengde reacties in de Tweede Kamer. De SP is voor, PvdA en PVV zijn tegen een rijksofficier.

Vanwege een mogelijke omkopingszaak van een parlementariër is onlangs de minister van Justitie op Sint Maarten verhoord.

Volgens Bosman functioneert de democratie er feitelijk niet meer. Hij wil dat de minister van Justitie van Sint Maarten, Roland Duncan, op non-actief wordt gezet.

"De toenemende corruptie en criminaliteit beschadigen het internationale aanzien van ons koninkrijk", vindt Bosman.

Politiek onderzoek

De SP steunt het plan van Bosman om een onafhankelijk iemand de stofkam door het bestuurlijk apparaat op Sint Maarten te laten halen. ''Minister Ronald Plasterk moet aan het werk'', aldus SP-Kamerlid Ronald van Raak.

Hij stelde eerder al dat justitie op het eiland het in gang gezette onderzoek niet goed kan uitvoeren. ''Dit onderzoek is uiteindelijk ook een politiek onderzoek'', aldus Van Raak.

Het CDA vindt ook dat er iets moet gebeuren, maar wel samen met de Rijksministerraad. Madeleine van Toorenburg: ''De Rijksministerraad moet ingrijpen, dus niet alleen Nederland, maar samen met Aruba en Curaçao. Het deugdelijk bestuur is in gevaar.''

'Voorbarig'

Coalitiegenoot PvdA onderkent dat er een groot probleem is. Maar aangezien het Openbaar Ministerie (OM) er bezig is de corruptie aan te pakken, vindt PvdA'er Pierre Heijnen het voorbarig om vooruitlopend op de uitkomsten al in te grijpen.

''Zolang het recht z'n loop heeft, is er geen reden om zo'n rijkscommissaris aan te stellen, want dat betekent in feite dat je het bestuur daar opzij zet en de macht overneemt. Dat kan, maar de situatie is daar nu niet zodanig dat dit aan de orde is.''

PVV'er Sietse Fritsma vindt het VVD-voorstel geen goed idee. ''Wat lost het op? We zijn al tientallen jaren bezig met de problemen daar en het einde daarvan is nog steeds niet in zicht. De enige oplossing is dat Nederland zo snel mogelijk afscheid neemt van de eilanden. Een rijksofficier benoemen is een halfzachte oplossing.''

Statuut

Bosman doet bij minister van Koninkrijksrelaties Plasterk (PvdA) een beroep op de zogenoemde waarborgfunctie in het Statuut van het Koninkrijk.

Daarin staat dat Nederland moet ingrijpen als de rechtszekerheid of het deugdelijk bestuur op onafhankelijke landen zoals Sint Maarten in gevaar is.

Het aanstellen van een rijksofficier is volgens Bosman 'een verregaande ingreep', maar het zou nu of nooit zijn. "Zo kan het niet langer. We hebben de voormalige Antillen sowieso veel te lang gepamperd."

Rutte

Premier Mark Rutte (VVD) stelde eerder deze maand al naar aanleiding van berichten over corrupte politici dat de onderste steen boven moet komen op Sint Maarten.

Omdat Nederland geen directe zeggenschap heeft over het eiland stelde hij dat het OM op Sint Maarten eerst aan zet is.

Op het eiland zou onder meer politicus Patrick Illidge in opdracht van minister Duncan geld hebben opgehaald in ruil voor vergunningen van een bordeel.