De nieuwe cijfers over de oplopende werkloosheid zijn ''buitengewoon teleurstellend en raken heel veel mensen''. Premier Mark Rutte zei dat vrijdag na de ministerraad.

Hij reageerde op het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de werkloosheid in februari is opgelopen tot 7,7 procent.

Dat toont aan dat de economie nog steeds in zwaar weer verkeert, zei de premier. Het onderstreept volgens hem de noodzaak van een goed sociaal akkoord. Het kabinet hoopt daarmee met de sociale partners te overleggen zodra werkgevers en vakbonden op één lijn zitten.

Het kabinet gaat door met het saneren van de overheidsfinanciën en het hervormen van de economie, onderstreepte Rutte. Hij wees erop dat afgelopen tijd extra geld is uitgetrokken voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid bij ouderen.