De Tweede Kamer wil dat tbs-klinieken transparanter worden. Meerdere partijen verlangen met de PvdA dat informatie over bijvoorbeeld prestaties, therapieën en verloven inzichtelijker worden.

PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch kaart dit punt donderdag aan bij staatssecretaris Fred Teeven van Justitie tijdens een debat over tbs.

Ook VVD en PVV willen meer inzicht in onder andere de recidive-cijfers.

Marcouch benadrukt dat zijn voorstel niet is bedoeld om de tbs-klinieken af te rekenen, "want ze doen het heel goed", maar om de instellingen "te prikkelen kennis uit te wisselen en zich te verbeteren".

VVD'er Ard van der Steur vindt echter dat er wel consequenties moeten kunnen worden verbonden aan klinieken die niet van elkaar willen leren.

Bolwerken

Ook vormen de klinieken volgens de PvdA'er nu nog teveel "anonieme gesloten bolwerken" terwijl er in de samenleving grote onrust kan ontstaan als er bijvoorbeeld een tbs'er ontsnapt.

"Door meer informatie te bieden, wordt ook voor de gemiddelde Nederlander inzichtelijker wat er precies gebeurt", aldus Marcouch.

Advocaten

Hij erkent dat de kennis ook gebruikt kan worden door advocaten die voor hun cliënt een bepaalde tbs-kliniek willen bepleiten.

Volgens Marcouch gebeurt dat echter "nu ook al een beetje" en is het niet verkeerd als voor veroordeelden de kliniek wordt uitgezocht waar de beste therapie voor die persoon wordt aangeboden.

Breedte

Staatssecretaris Teeven stelde tijdens het debat dat "als je klinieken gaat vergelijken, je dat in de volle breedte moet doen".

"Niet alle klinieken zijn immers op alle punten vergelijkbaar", zo waarschuwde hij voor een vertekend beeld dat anders kan ontstaan.

Volgens de staatssecretaris komt er eind van de zomer een rapport uit waarin op het punt van de recidiven een vergelijking wordt gemaakt.

Of slechter presterende klinieken ook in de toekomst eerder voor sluiting in aanmerking moeten komen, laat Teeven nog even in het midden in afwachting van de bezuinigingsplannen.