Bestuurders in het onderwijs moeten zelf afzien van het deel van hun salaris dat boven de norm voor topinkomens ligt. Dat vindt minister Jet Bussemaker van Onderwijs.

Ze heeft de bestuurders een brief gestuurd met de oproep de contracten open te breken en het inkomen terug te brengen tot de norm van 228.599 euro per jaar.

''We kunnen de bestuurders niet dwingen, maar we kunnen ze wel vragen moreel het goede voorbeeld te geven'', zei de minister woensdag in de Tweede Kamer.

Op het moment zijn er nog bestuurders die meer verdienen dan de norm omdat hun contracten zijn ingegaan voordat de wet op de topinkomens afgelopen januari van kracht werd.

Niet wachten

''We hebben de bestuurders opgeroepen niet te wachten tot de juridische termijn van zeven jaar afloopt voor er nieuwe afspraken worden gemaakt, maar om dat al eerder te doen'', stelt Bussemaker.

Ze heeft de bestuurders gevraagd voor juni op haar oproep te reageren, zodat ze precies weet wie zich aan de norm houdt en wie niet.

Overigens wil het kabinet de zogeheten Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verder aanscherpen. Nu mag een bestuurder nog 130 procent van het loon van een minister verdienen, in de toekomst moet dat 100 procent worden.