PvdA-leider Diederik Samsom gaat ervan uit dat het quotum voor arbeidsgehandicapten overeind blijft bij een sociaal akkoord tussen kabinet en sociale partners.

Hij zegt dat in een vraaggesprek met NU.nl na afloop van de PvdA-ledenraad in Utrecht.

"Het quotum is gekoppeld aan de bezuiniging die er tegenover staat, dus het is ingewikkeld om daar een kaart uit te trekken. Ik ga er vanuit dat dat niet gebeurt", aldus Samsom.

De coalitie van VVD en PvdA heeft afgesproken dat er bezuinigd wordt op de sociale werkplaatsen. Om deze mensen aan een reguliere baan te helpen worden, zeer tegen de zin van werkgeverskoepel VNO-NCW, bedrijven vanaf 25 medewerkers gedwongen om een arbeidsgehandicapte in dienst te nemen.

Momenteel probeert het kabinet met sociale partners tot een sociaal akkoord te komen over de hervorming van de arbeidsmarkt. 

Uw partijvoorzitter Hans Spekman zei: ik ga er vanuit dat de ww-verkorting in het sociaal overleg wordt afgezwakt. Is dat ook uw opvatting?

"Hij herhaalde eigenlijk wat ik al eerder had gezegd bij de wijziging van het regeerakkoord na het schrappen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Toen kwam 250 miljoen vrij voor de sociale agenda. Toen heb ik er op gewezen dat dat goed hiervoor zou kunnen worden ingezet."

U noemde het een optie, maar hij zegt dat hij er vanuit gaat dat het wordt afgezwakt.

"Ik wil nergens op vooruitlopen, maar het is zeker een optie. Ik hoor ook de geluiden rondom de ww. Het is ook geen theoretische optie, maar verder moeten de sociale partners zelf aan de slag."

Buiten bij de ledenraad waren dankzij AbvaKabo beelden te zien van een demonstratie van vorig jaar tegen de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen van het eerste kabinet-Rutte. U zei tegen de mensen op het Malieveld: 'Mark, jij pakt deze mensen hun kansen af en dat maakt mij razend!' Maar u bezuinigt nu ook op de sociale werkplaatsen.

"Ik heb de mensen daar beloofd dat hun banen behouden blijven. En dat heb ik gerealiseerd, zelfs meer dan dat. Er gaan er honderdduizend bij de sociale werkplaats weg, op lange termijn. Er komen er 170.000 bij binnen zes jaar door het quotum. Die belofte wordt meer dan waargemaakt."

Was u toch niet wat te fel tegen Rutte destijds? Mensen verliezen ook in de huidige plannen hun werkplaats.

"Nee, ik beloofde de mensen dat de bezuinigingen van Rutte van tafel ging. Ik heb daar iets tegenovergesteld dat die baangarantie er is voor mensen. En dan hebben ze nu nog veel vragen over hun cao, over hun pensioen, over de zorgplicht van gemeentes. Allemaal uitwerking die we de komende tijd ter hand nemen."

Vindt u het niet raar dat Abvakabo actievoert terwijl jullie met hen aan tafel zitten om tot een sociaal akkoord te komen?

"Abvakabo zou Abvakabo niet zijn als ze niet elke dag proberen haar belang voor haar leden zo goed mogelijk te dienen en dat doet ze dan vandaag hier door te wijzen op een goede sociale werkvoorziening."

In het sociaal overleg zal VNO-NCW proberen het quotum voor arbeidsgehandicapten van tafel te krijgen. Hoe belangrijk is dat quotum?

"Het quotum is gekoppeld aan de bezuiniging die er tegenover staat, dus het is ingewikkeld om daar een kaart uit te trekken. Ik ga er vanuit dat dat niet gebeurt."

U gaat er dus vanuit dat dat quotum overeind blijft?

"Ja, de koppeling tussen een deur dicht in de sociale werkvoorziening en aan de andere kant een deur open in een bedrijf, dat principe staat."

"Maar ik ga er vanuit dat het quotum ook invulling krijgt. Want een getal op papier is nog geen werk. Ik denk aan de regionale inbedding ervan. Je moet kijken welke bedrijven beschikbaar zijn. Denk aan Noord-Oost Groningen, dat is een heel andere regio dan de randstad."

Het quotum staat in het regeerakkoord generiek omschreven. Bij 25 medewerkers één arbeidsgehandicapte. Maar er is dus wel ruimte voor maatwerk?

"Ja, daarom hevelen we de uitvoering ook over naar gemeentes. Om ervoor te zorgen dat het maatwerk op dat niveau kan."