PvdA-leider Diederik Samsom begrijpt de zorgen van zijn achterban over de bezuinigingen van het kabinet. Maar de maatregelen zijn volgens hem noodzakelijk om Nederland verder te helpen. 

En hij is ervan overtuigd dat dit lukt, zo zei hij zaterdag tijdens de politieke ledenraad in Utrecht. "We komen sterker en socialer uit deze crisis."

Samsom kwam terug op zijn verkiezingsboodschap om het 'eerlijke verhaal' te vertellen.

"Het eerlijke verhaal blijkt dus echt. Zo echt dat we er zelf soms van lijken te schrikken", zei hij. "De offers die we van mensen vragen, doen pijn. Compromissen sluiten is soms moeilijk. En de verslechterende economie noopt tot nieuwe ingrepen."

Draagvlak

De partijleider verdedigde het terugbrengen van het begrotingstekort, de hervormingen van de sociale werkvoorziening en de ingrepen in de ouderenzorg. Ook onderstreepte hij het belang van een breed draagvlak, zowel in de polder als in de Tweede Kamer.

"De plannen die we maken voor woningmarkt, arbeidsmarkt, zorg en onderwijs strekken zich over vele jaren uit en moeten dus een steviger basis hebben dan de toevallige meerderheid van de laatste verkiezingen."

Bezuinigen

Op de ledenraad in de Jaarbeurs spreken PvdA'ers over de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet. Partijvoorzitter Hans Spekman onderstreepte het belang van discussie binnen de partij. "Dat vinden we belangrijk. Vandaar dat we ook op 150 bijeenkomsten in het hele land met onze leden praten en waarom we hier bijeen zijn."

Het initiatief voor de ledenraad werd onder meer genomen door de Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie van de PvdA. "Veel mensen maken zich zorgen", zei voorzitter Toon Geenen zaterdag. "Over werkloosheid en over de bezuinigingen. Maken die Nederland wel sterker en socialer?"

Rechtshulp

Samsom wil niet dat er 100 miljoen gekort wordt op de sociale rechtshulp. Hij vindt die maatregel ''te ver gaan'', zo zei hij.

Samsom reageerde daarmee op een artikel in de Volkskrant van zaterdag. Daarin stond juist dat het kabinet van plan was om opnieuw fors te snijden in de rechtshulp. De krant baseerde zich op bezuinigingspakketten van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

FNV

Abvakabo FNV demonstreerde voor aanvang van de ledenraad. De vakbond is woedend op de PvdA, die als coalitiepartner een asociaal beleid zou voeren. "Laat de sociale werkvoorziening niet in de kou staan", eist de vakbond.