De Eerste Kamer zal nooit instemmen met de verhuurdersheffing zoals die er nu ligt. 

Dat zei Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn zaterdag in het TROS-radioprogramma Kamerbreed. Hij liet zich deze week al eerder tot groot ongenoegen van vriend en vijand negatief uit over het woonakkoord van minister voor Wonen Stef Blok (VVD).

Op zoek naar een meerderheid in de Eerste Kamer zijn in de Tweede Kamer afspraken gemaakt met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Duivesteijn stemde dinsdag in de Eerste Kamer in met een huurverhoging, maar uitte kritiek op de heffing voor woningcorporaties die daar aan is gekoppeld. Over die heffing moet nog worden gestemd.

Investeringsmaatregel

Duivesteijn vindt dat die heffing moet worden omgebogen in een investeringsmaatregel om de bouw uit het slop te trekken. Via de btw zou de overheid hier uiteindelijk ook inkomsten aan hebben. Een heffing puur om de rijksbegroting op orde te krijgen is volgens hem visieloos. Duivesteijn gaf zaterdag aan dat meer leden van de Eerste Kamer er zo over denken.

PvdA-Kamerlid Jacques Monasch had woensdag al veel moeite om de onverwachte stap van Duivesteijn in de Tweede Kamer uit te leggen. Hij stelde toen dat de toon van Duivesteijn anders had gekund, maar dat de senaatsfractie achter het woonakkoord staat. Door de nieuwe uitlatingen van Duivesteijn lijkt het er echter nog niet op.

"De PvdA moet nog met de interne afstemming beginnen", constateerde D66-Kamerlid Steven van Weyenberg in de uitzending. "Dit maakt mij minder genegen afspraken met de PvdA te maken."

Onrust

Ook VVD-Kamerlid Mark Verheijen reageerde kritisch. Hij wees op de onrust op de woningmarkt. "Als de PvdA elke week en elke maand onduidelijkheid laat bestaan waar ze staat helpt dat niet. Ik ga er vanuit dat de PvdA goed is voor de handtekening die in de Tweede Kamer is gezet en het gesprek met de Eerste Kamer zal aangaan om die te overtuigen."

Het leek er niet op dat Duivesteijn zich aan die handtekening gebonden voelt. "Ik zou het prettig vinden als mijn inhoudelijke kritiek serieus wordt genomen. Als het in de Eerste Kamer alleen gaat om het ritueel: gij zult voor stemmen omdat er elders al voor u is nagedacht, dan ligt er voor mij geen grote taak."