Door samen te werken kunnen CDA, ChristenUnie en SGP voorkomen dat het kabinet te veel de kant van paars-plus op gaat.

"Er zijn allerlei onderwerpen waarbij VVD en PvdA steun zoeken bij de Kamer, als de partijen die geestverwant zijn hun krachten bundelen kun je een zo groot mogelijke invloed uitoefenen", zei SGP-leider Kees van der Staaij zaterdagochtend op Radio 1.

Van der Staaij wees erop dat de coalitie nu steeds weer bij andere partijen steun zoekt om maatregelen door de Eerste Kamer, waar de coalitie geen meerderheid heeft, te krijgen. Bij het helpen van de coalitie zouden D66 en GroenLinks voorop lopen.

"Dan moet je niet raar opkijken als je eigenlijk een impuls geeft aan een paars-plus benadering die volgens mij de verkeerde weg op gaat."

Terughouden

Als de christelijke partijen samenwerken kan er volgens de SGP-leider voor worden gezorgd dat terughoudender wordt omgegaan met zaken als het opheffen van het verbod op godslastering, het hervormen van de vrijheid van onderwijs en medisch-ethische vraagstukken.

De hervorming van de langdurige zorg is volgens Van der Staaij een mooi voorbeeld van een punt waar de christelijke partijen een lijn kunnen trekken. "We kunnen ons sterk maken voor keuzevrijheid in de zorg, zodat iedereen zorg krijgt die bij zijn identiteit aansluit."

In Hoevelaken houdt de SGP zaterdag een congres. Van der Staaij wil daar op zijn plannen ingaan. Op het congres spreken de leden zich ook uit over het voorstel om de formele belemmeringen voor vrouwen om zich verkiesbaar te stellen op te heffen. Die kwestie is al vele jaren een heet hangijzer voor de SGP.