Vice-premier Asscher is 'geschrokken' van de brief namens verschillende Marokkaanse organisaties, dat ze de PvdA niet langer steunen als de partij instemt met het stopzetten van kinderbijslag en uitkeringen voor nabestaanden in Marokko.

In een reactie schrijft de minister van Sociale Zaken donderdag dat hij niet zozeer is geschrokken omdat de ondertekenaars van de brief ervoor zouden zorgen dat Marokkanen geen PvdA meer zullen stemmen, maar "vanwege het beeld dat u blijkens uw brief koestert van Marokkaanse Nederlanders".

"Het is nogal een bevoogdende stelling om te beweren dat onze landgenoten van Marokkaanse komaf blijkbaar jaren op uw advies PvdA hebben gestemd en daar eveneens op uw advies weer mee zouden stoppen", zo schrijft Asscher.

"

Ik weet zeker dat veel Marokkaanse Nederlanders zich allerminst vertegenwoordigd voelen door dit soort zelfbenoemd leiderschap van de gemeenschap. Ik ken er vele die zich generen voor het dreigement dat u uit hun naam heeft geuit."

Ingezet

Volgens Asscher heeft de partij zich altijd met "hart en ziel" ingezet voor de integratie van Marokkaanse kinderen. "Niet omdat het Marokkanen waren, maar omdat het om kinderen ging. En niet omdat hun ouders op me gestemd hadden, maar omdat ik geloof dat kinderen het verdienen om hun talenten te kunnen ontplooien."

Over zijn optreden als minister schrijft Asscher verder: "

Juist in de moeilijke tijd die Nederland nu doormaakt wil ik een bijdrage leveren aan een mooie toekomst van alle kinderen van dit land.

 Daarbij verdedig ik ook moeilijke maatregelen."

Stemadvies

De minister zegt tot slot geen inhoudelijk debat uit de weg te gaan en roept de schrijvers van de brief op "de echte problemen aan te pakken" zoals jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren.

Hij besluit: "Zou het niet een prachtig stemadvies zijn aan Marokkaanse Nederlanders om toch vooral zelf te kiezen aan welke partij zij hun vertrouwen schenken?
"

Volgens de minister voelde hij zich geroepen om zelf op te brief te reageren die eigenlijk aan PvdA-voorzitter Hans Spekman is gestuurd, "omdat u in die brief aankondigt ervoor te zorgen dat Marokkanen niet meer op de PvdA stemmen vanwege mijn optreden".

Trouw

Volgens de schrijvers van de brief aan de PvdA-voorzitter was de Marokkaanse gemeenschap lang trouw aan de PvdA, "zeker wanneer we hoopten dat uw partij de Marokkaanse-Nederlanders in het bijzonder en de migranten in het algemeen principieel zou verdedigen tegen de voortdurende aanvallen van de populisten en extreem-rechts zowel landelijk alsook in de grote steden".

Ze wijzen erop dat ze de Marokkaanse gemeenschap in verschillende grote steden nadrukkelijk hebben geadviseerd om op de PvdA te stemmen, en op de effecten die dit had voor de verkiezingsuitslagen.

"Bij de laatste verkiezingen hebben we massaal op de PvdA gestemd om duidelijk af te komen van Rutte en zijn VVD, die we beschouwen als een PVV- light. Het vervolg is u bekend."

Walgen

De Marokkaanse organisaties zeggen nu te "walgen" van de "politiek van Rutte en zijn VVD" en dat ze niet hadden verwacht dat de PvdA "met hem in zee zou gaan".

Volgens hen is echter het breekpunt dat de PvdA nu in de Eerste Kamer op het punt staat om in te stemmen met het wetsvoorstel uit het vorige kabinet over het stopzetten van kinderbijslag en uitkeringen voor nabestaanden in Marokko.

"Dit, terwijl uw fractie in de Tweede Kamer dit wetsvoorstel principieel had afgewezen. Waarom heeft de PvdA haar principiële bezwaren tegen deze waanzinnige maatregel laten varen?"

Vervreemden

De brief wordt besloten met: "Uw partij loopt nu bewust het risico om zich volledig te vervreemden van een grote gemeenschap van burgers in Nederland, die tegelijkertijd ook kiezers zijn."

"Bij handhaving van dit wetsvoorstel zullen we - bij de komende verkiezingen - de Marokkaanse-Nederlanders sterk adviseren om niet op de PvdA te stemmen."