PvdA-Tweede Kamerlid Jacques Monasch snapt dat de PvdA in de Eerste Kamer dinsdag zich kritisch heeft getoond over het tussen VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP gesloten woonakkoord.

Hij zei dat woensdag tijdens het debat over het akkoord met minister Stef Blok (Wonen).

PvdA-senator Adri Duivesteijn toonde zich zeer kritisch over de heffing van 1,7 miljard voor de woningcorporaties. Hij noemde het woonakkoord 'ondoordacht'.

"Duivesteijn heeft vraagtekens gezet bij de investeringscapaciteit van de corporaties door de verhuurdersheffing", aldus Monasch woensdag. "Zij willen die niet beperken, maar wij ook niet. Daar heeft hij zijn zorgen over uitgesproken."

Monasch zei verder te hebben geconstateerd dat de PvdA-senaatsfractie heeft ingestemd met de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Principe

Ook heeft de fractie duidelijk gemaakt achter het principe van de verhuurdersheffing te staan en de bijbehorende financiële doelstelling.

Blok zei woensdag dat hij scenario's zal opstellen die moeten zorgen voor differentiatie, waardoor de heffing op een goede manier wordt verdeeld over de corporaties.

Daarbij zal hij onder meer kijken naar het ontzien van krimpgebieden.

Duidelijkheid

Woensdagochtend lieten de coalitiepartijen in het woonakkoord aan NU.nl weten duidelijkheid te willen van Monasch of de PvdA nog volledig staat voor haar handtekening.

"De twijfel die er nu ontstaat is slecht voor het vertrouwen in de politiek en in de woningmarkt", aldus D66-Kamerlid Kees Verhoeven eerder woensdag.

Tijdens het debat zei Verhoeven dat het voor D66 niet meer aantrekkelijk is om de coalitie aan een meerderheid te helpen als regeringspartijen na afloop 'gaan lopen draaien'.

Monasch zei tijdens het debat dat hij Duivesteijn heeft laten weten dat de toonzetting wat hem betreft anders had gekund.

Blok wil de wens van de Eerste Kamer inwilligen om te komen tot een schets van de samenhang van de woonplannen. Hij benadrukt dat er geen nieuwe plannen om tafel komen. "Dit is het", aldus de minister.