De coalitiepartijen in het woonakkoord willen woensdag duidelijk van de PvdA horen dat de Eerste Kamerfractie niet alsnog tegen de verhuurdersheffing zal stemmen.

Woensdagmiddag vergadert de Tweede Kamer met minister Stef Blok (Wonen) over het onlangs gesloten woonakkoord tussen coalitiepartijen VVD en PvdA met D66, ChristenUnie en SGP.

De coalitie heeft deze partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer voor de hervormingsplannen op de woningmarkt, maar dinsdag toonde PvdA-senator Adri Duivesteijn zich zeer kritisch over de heffing van 1,7 miljard voor de woningcorporaties.

Dit zorgde voor irritatie bij D66, ChristenUnie en SGP. "De twijfel die er nu ontstaat is slecht voor het vertrouwen in de politiek en in de woningmarkt", aldus D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

Toezegging

Zij willen dan ook van PvdA-Kamerlid Jacques Monasch woensdag zekerheid dat de PvdA staat voor de handtekening onder het woonakkoord.

"Wij willen een harde toezegging dat het woonakkoord onverkort wordt uitgevoerd. Hier mag niet aan getornd worden", aldus Verhoeven.

"Wij hebben de coalitie uit de brand geholpen en daarmee voor duidelijkheid op de woningmarkt gezorgd, dan mogen er geen dingen in twijfel getrokken worden."

Staatrechtelijk

Elbert Dijkgraaf, SGP-Kamerlid, wil eveneens een toezegging dat de PvdA staat voor haar handtekening. "De opstelling van de PvdA heeft me verbaasd. Staatsrechtelijk gaan wij als Tweede Kamer niet over de Eerste Kamer, maar er is een akkoord of er is geen akkoord."

Duivesteijn noemde de maatregel om woningcorporaties de heffing op te leggen 'ondoordacht'. Volgens hem kunnen corporaties in sommige gebieden hierdoor veel minder investeren.

"Hij zei ook dat er geen visie aan het woonakkoord ten grondslag lag, maar dit is de grootste hervorming op de woningmarkt in tien jaar", stelt Verhoeven. "Ik wil vandaag van de PvdA weten of ze hun steun boven de markt laten hangen of dat dit loze opmerkingen waren. Ik reken op het laatste, anders stort het woonakkoord in."

Blaffen

Kamerlid voor de ChristenUnie Carola Schouten constateert dat de actie van Duivesteijn 'veel blaffen, maar niet bijten' was. "Hij gaf aan dat er elementen in het woonakkoord zitten waar hij het niet mee eens was, maar ik mag toch hopen dat hij die discussie ook met zijn Tweede Kamerfractie heeft gevoerd", aldus Schouten.

Barbara Visser (VVD) zegt er vanuit te gaan dat de PvdA woensdag duidelijkheid zal geven. "Duivesteijn heeft dinsdag zijn moties ingetrokken. Ik ga ervan uit dat de handtekeningen onder het regeerakkoord en het woonakkoord geldig zijn."

Spreiding

De woonakkoordcoalitie wil woensdag minister Blok oproepen om te bezien of de verhuurdersheffing gespreid kan worden, zodat in lastige gebieden de corporaties genoeg investeringsruimte houden. Dit was een belangrijk twijfelpunt van Duivesteijn.

Ook willen ze dat het verlaagde btw-tarief voor renovaties ook gaat gelden voor de ombouw van lege kantoorgebouwen naar woningen. En, indien dit volgens Europese regels niet kan, hoe dit alsnog gestimuleerd kan worden.