Als het aan de Tweede Kamer ligt, kijkt Nederland goed naar het Franse voorbeeld om 's avonds en 's nachts het licht uit te doen in kantoren en winkels.

Een meerderheid steunde dinsdag het voorstel van de Partij voor de Dieren om dit mee te nemen in de nadere uitwerking van de plannen om energie te besparen.

Minister Stef Blok (Wonen) becijferde eerder dat winkels en kantoren met hun verlichting bijna net zoveel energie verbruiken als 150.000 huishoudens.

Blok gaf toen aan dat het niet voor de hand ligt om de Franse aanpak over te nemen. In de Nederlandse bouw- en milieuregels zitten volgens hem al veel bepalingen om onnodig gebruik te beperken en ook de veiligheid moet niet uit het oog worden verloren.