Studenten kunnen in de toekomst ook in hun tweede of derde studiejaar een negatief studieadvies krijgen van de hogeschool of universiteit.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dinsdag berichtgeving hierover in De Telegraaf. Nu al mogen hogescholen en universiteiten studenten die in het eerste studiejaar te zwak presteren een negatief studieadvies geven, bijvoorbeeld als ze te weinig studiepunten halen. Studenten mogen dan niet verder studeren.

Maar na het eerste jaar mag een instelling zo'n advies niet meer geven, waardoor studievertraging voor studenten geen consequenties meer heeft. Bussemaker vindt dat hogescholen en universiteiten een stok achter de deur moeten hebben om het studietempo van studenten hoog te houden.

Experiment

De hogescholen en universiteiten die aan het experiment gaan meedoen, mogen zelf bepalen hoe het studieadvies in de hogere leerjaren eruit gaat zien.

Ze kunnen ervoor kiezen om studenten weg te sturen, studenten uit te sluiten van gewilde vakken of om de uitslagen van tentamens minder lang geldig te laten zijn.

Het experiment gaat gelden voor studenten die na de zomer of het jaar daarop aan een opleiding beginnen. Overigens komt er geen bindend studieadvies voor het laatste studiejaar.

'Ondoordacht'

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vindt het plan van Bussemaker 'ondoordacht en visieloos'. De studenten zijn bang dat er op deze manier 'snelstudeerfabrieken' ontstaan in plaats van hogescholen en universiteiten waar studenten de ruimte krijgen zich te verdiepen.

De LSVb denkt dat deze maatregel vooral bedoeld is om het onderwijsrendement te verhogen. ''Bussemaker zou juist de kwaliteit van het onderwijs moeten verhogen'', reageert LSVb-voorzitter Kai Heijneman.

De organisatie denkt dat de winst op een ander terrein te halen valt. ''Door studenten eerlijk voor te lichten over hun opleiding en goede studiebegeleiding te bieden, worden rendementsmaatregelen overbodig", meent Heijneman.