De woningcorporaties stappen naar de rechter als het kabinet vasthoudt aan de heffingen die zij krijgen opgelegd. Koepelorganisatie Aedes treft al voorbereidingen.

Dat meldt het Parool.

Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), spreekt in de krant van een uiterste stap tegen het plan van minister Blok.

"Het lobbycircuit is nu nog in volle gang. Het wetsontwerp met de heffingen moet nog naar de Tweede Kamer, de besluitvorming is nog niet helemaal rond. Alle energie is er daarom op gericht de maatregelen te verzachten."

Stappen

De krant weet ook te melden dat Aedes bekijkt hoe ze direct juridische stappen kan zetten als ze niet slagen in de lobby. Sommige woningcorporaties willen namelijk naar de rechter stappen.

Zij vinden het onredelijk dat de de huursector voor 1,7 miljard meebetaalt aan het overheidstekort. Dit gebeurt via de aangekondigde verhuurdersheffing. Het is volgens een van de aangesloten corporaties oneerlijk dat groepen huurders zo meer meebetalen aan het overheidstekort dan andere burgers.

Dit zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat stelt dat de overheid alleen inbreuk mag maken op het eigendomsrecht als er dringende redenen voor zijn.