Het was een herhaling van zetten donderdagavond in de Tweede Kamer waar over de Europese visie van het kabinet werd gedebatteerd.

Het was een ''waardevolle gedachtewisseling'', concludeerde VVD-Kamerlid Mark Verheijen. 

Elke partij mocht even haar gedachtegoed of een onderdeel daarvan in de spotlight zetten. De PvdA benadrukte dat het sociale karakter van de unie moet worden versterkt. De VVD wil meer aan corruptiebestrijding doen en de PVV riep weer op ''het zinkend EU-schip te verlaten voordat het te laat is''.

De Kamer sprak samen met leden van het Europees Parlement over de Staat van de Unie waarin de regering haar gedachten over de EU voor de komende jaren op papier heeft gezet. Het stuk is een compromis tussen twee partijen die sterk van mening verschillen over de EU.

Economische Unie

De VVD ziet de EU als een economische unie, terwijl de PvdA het ook als een waardengemeenschap beschouwt. Dat verschil werd mooi geïllustreerd met de bijdragen van premier Mark Rutte en minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken. Rutte handelde zijn vragen snel en droog af, Timmermans sprak lang en met de nodige passie.

De verschillen tussen de regeringspartijen kwamen onder meer aan de orde bij het onderwerp referendum. De liberalen willen dat niet, maar PvdA-leider Diederik Samsom zei dit weekeinde een raadgevend referendum te willen bij een verdragswijziging. Het gaat in de coalitie nog wel even ''knetteren'' voordat we het eens zijn over het referendum, zei Rutte.

Verdragswijziging

Maar volgens de premier streeft het kabinet ook niet naar een verdragswijziging. Veranderingen moeten zoveel mogelijk binnen bestaande verdragen plaatsvinden. ''Iedere nieuwe verdragswijziging zou, gelet op de omvang en diversiteit van de Europese Unie, op heel, heel grote problemen stuiten'', zei Timmermans.

Kern van de regeringsvisie is dat Europa maar eens de economische crisis moet aanpakken. Er bestaat op dit moment ''geen behoefte aan een academisch debat over vergezichten'', zei Michiel Servaes (PvdA). Wel moet de de burger beter bij de unie worden betrokken.

De oppositie bekritiseerde het gebrek aan visie. Het is ''stilstand'' met dit kabinet, oordeelde Alexander Pechtold van D66. De PvdA heeft veel mooie woorden, maar Jesse Klaver van GroenLinks mist daden bij de sociaaldemocraten.