Vrouwen zouden de 10 volle weken verlof na hun bevalling ook in deeltijd op moeten kunnen nemen en uitsmeren over een periode van maximaal 30 weken.

Daartoe dienen D66-Kamerleden Pia Dijkstra en Steven van Weyenberg vrijdag, op internationale Vrouwendag, een voorstel in.

Coalitiepartijen VVD en PvdA staan sympathiek ten opzichte van plannen, zo laten ze desgevraagd weten, maar zullen de precieze uitwerking afwachten en beoordelen in samenhang met de kabinetsvoorstellen. Naar verwachting kan het voorstel na de zomer in behandeling worden genomen.

Initiatiefneemster Dijkstra ziet grote voordelen in het wetswijzigingsvoorstel, waarmee het voor het eerst mogelijk zou worden om bevallingsverlof ook in deeltijd op te nemen. "Het is best een harde knip als je na weken niet te hebben gewerkt, opeens weer vol aan de bak moet", aldus de D66'er tegenover NU.nl.

Emancipatie

"Veel vrouwen zouden liever eerder en geleidelijker weer in willen stromen, zodat ook de combinatie van werk en gezin beter op te pakken is. Dat zou met ons voorstel mogelijk worden."

Volgens Dijkstra is het flexibeler maken van het bevallingsverlof daarom belangrijk voor de emancipatie van vrouwen, zowel in het gezin als op de werkvloer.

"Het liefst zien wij dat vrouwen ook met kinderen nog minstens vier dagen per week blijven werken. Met een volwaardige baan is het makkelijker carrière maken, bouw je pensioen op en kun je je economische zelfstandigheid behouden."

Werkgevers

Met het wetswijzigingsvoorstel zouden werkgevers er in principe mee akkoord moeten gaan als hun werkneemsters een flexibeler verlofperiode voorstellen, binnen de mogelijkheden van het dienstverband. Dijkstra denkt echter niet dat het plan bij hen op grote bezwaren zal stuiten.

"Ik denk dat werkgevers er zelfs baat bij hebben als hun ervaren medewerker, al is het in deeltijd, weer eerder op de werkvloer verschijnt", aldus Dijkstra. "Bovendien is het net zo goed voor hen gunstig als de combinatie van werk en zorg niet voor stressvolle situaties zorgt."

Druk

VVD'er Ockje Tellegen benadrukt dat het dienstverband voorop moet blijven staan, maar ook dat de vrije keuze van de vrouw niet in het geding mag raken: "Flexibiliteit moet niet leiden tot de druk om eerder weer te gaan werken", zo stelt ze.

D66 vindt dat op termijn ook voor mannen meer ruimte rond het zwangerschapsverlof moet worden gecreëerd en zou in de toekomst willen onderzoeken wat de mogelijkheden daartoe zijn.