Het aantal migranten dat de afgelopen vijf jaar naar Nederland kwam is in vijf jaar tijd gestegen naar bijna 600.000, een stijging van 153.000.

Dat blijkt uit de Migrantenmonitor, in opdracht van het kabinet, van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Het overgrote deel van dit aantal, zo'n 139.000, komt uit nieuwe lidstaten als Polen, Roemenië en Bulgarije. Ook het aantal uit Zuid-Europese landen nam toe. Van 60.000 in 2007, naar 73.000 in 2012. 

Het totale aantal van geregistreerde migranten uit andere EU-landen komt uit op 587.870. Een aanzienlijk deel hiervan is niet ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie, maar wel te herkennen als migrant in de administratie van uitkeringsinstantie UWV.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien . De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Daan van Elk

In een brief aan de Tweede Kamer wijst minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) erop dat er een grotere aanwas van migranten is te verwachten uit de zuidelijke lidstaten, gezien de huidige economische situatie aldaar.

De afgelopen vijf jaar was al een stijging van 20 procent uit deze landen merkbaar. Verhoudingsgewijs is het aantal Griekse migranten het meest toegenomen ten opzichte van 2007.

Beweeg de cursor over de lijn om de aantallen te zien . De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Daan van Elk

Werken

Uit de statistieken, gebaseerd op de situatie in 2010, blijkt dat van de migranten uit de nieuwe Europese lidstaten zo'n driekwart werkt. Bij de zuidelijke lidstaten ligt dit percentage maar net boven de helft.

Van de niet-werkenden uit oost-Europa heeft dit veelal te maken met studie of het hebben van een werkende partner. Bij de Zuid-Europese en andere Europese landen is pensioen de belangrijkste reden voor inactiviteit.

Het kabinet heeft de SER gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van arbeidsmigratie.