Een meerderheid van de Tweede Kamer staat positief tegenover het plan dat nog onder Rutte I werd ingebracht om de wettelijke basis onder het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) te schrappen.

Tegenover NU.nl laat PvdA Kamerlid Keklik Yücel weten de strekking van het voorstel te steunen, nu etniciteit zich volgens haar niet meer leent voor specifiek beleid, maar gewoon "binnen het reguliere beleid" mee kan worden genomen.

Het LOM was sinds 1997 een officiële overlegstructuur waarbinnen erkende inspraakorganen van etnische minderheidsgroepen regelmatig overleg voerden met de regering over voor hen belangrijke thema's.

Het rechtse kabinet van CDA en VVD met gedoger PVV was al voornemens dit overleg te schrappen. Maar ook het nieuwe kabinet bij monde van de PvdA-minister Lodewijk Asscher vindt een wettelijke basis voor het overleg niet meer van deze tijd.

Relevant

In december schreef Asscher daarover aan de Kamer dat sinds de inwerkingtreding van de wet "er een grote diversiteit is ontstaan onder en tussen migranten in de zin van uiteenlopende opleidingsniveaus, variëteit in herkomst, generatieverschillen en culturele oriëntaties, waardoor etniciteit als exclusief uitgangspunt van beleid niet langer relevant is".

PvdA-Kamerlid Yücel sluit zich daarbij aan. Volgens haar is er inmiddels ook genoeg kennis bij het ministerie en elders aanwezig om voor alle doelgroepen goed beleid te kunnen verzorgen. "De rol van deze wet is in die zin vervuld", aldus Yücel.

Ze stelt dat de PvdA ook onder het vorige kabinet met dit voorstel zou hebben ingestemd.

Beïnvloed

De PVV is verheugd dat dit plan alsnog door de Tweede Kamer zal worden aangenomen. Volgens PVV-Kamerlid Joram Klaveren gaat daarmee een oude wens van de PVV in vervulling.

"Misschien dat onze visie de andere partijen heeft beïnvloed", aldus Van Klaveren.