PvdA-leider Diederik Samsom ziet 'ruimte en lucht' om de voorgenomen ingreep in WW en ontslagrecht te veranderen. Wel moet een eventueel alternatief de economie hervormen, vindt VVD'er Halbe Zijlstra.

Dat stelden de beide fractievoorzitters van de coalitiepartijen dinsdagavond tijdens een debat over het begrotingstekort en de economie, nadat het kabinet vorige week aankondigde voor 2014 voor ruim 4 miljard euro te willen bezuinigen om de begroting op orde te krijgen.

Daarvoor zal de komende weken eerst overeenstemming worden gezocht met werkgevers en werknemers, en uiteindelijk ook met de oppositie voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Daarbij benadrukt het kabinet steeds dat er ruimte is voor wijzigingen van de plannen. "Draagvlak is van groot belang bij de grote hervormingen die we in gang zetten", aldus premier Rutte.

"Die hervormingen zijn randvoorwaarde om ook op de lange termijn te garanderen dat we de voorzieningen voor onderwijs, volksgezondheid en ook pensioenen overeind kunnen houden.''

WW

Veel oppositiepartijen hebben samen met vakbonden FNV en CNV met name grote moeite met de al in het regeerakkoord opgenomen plannen van het kabinet om de duur van de WW fors in te perken. Ook de versoepeling van het ontslagrecht valt niet in goede aarde.

Volgens Samsom kunnen vakbonden en werkgevers hierover volop meepraten, maar hij liet zich door de oppositiepartijen niet verlokken concreet te worden.

Wel wees hij op een bedrag van 250 miljoen euro dat het kabinet eerder op tafel heeft gelegd voor het sociaal overleg. Hiermee kan de ingreep in de WW wat worden verzacht.

Ook VVD'er Zijlstra vindt het bespreekbaar als sociale partners of oppositie met een alternatief komen voor de geplande ingrepen in WW en ontslagrecht. Wel vindt hij dat zo'n alternatief moet leiden tot vergelijkbare economische hervormingen.

Oppositie

CDA-leider Sybrand Buma reageerde verbaasd dat de VVD bereid is afstand te doen van de ingreep in WW en ontslagrecht, waar ze eerder enthousiast voor pleitte. Hij sprak van "een onbegrijpelijk demasqué''.

Maar volgens Zijlstra wil zijn partij zich niet star opstellen als de sociale partners met creatieve ideeën komen. "We zeggen niet 'njet' bij voorbaat, maar we tekenen niet bij ieder kruisje.''

Voor de SP vormen het schrappen van de plannen voor het korten van de WW-duur en de hervorming van het ontslagrecht belangrijke voorwaarden om eventueel aan onderhandelingen deel te nemen. "Als we zaken op dat gebied kunnen doen, is dit uw kans", zo zei SP-leider Emile Roemer.

Ook de ChristenUnie is er stellig van overtuigd dat de huidige plannen van het kabinet op dit terrein van tafel moeten. "Die verlaging van de WW-duur is echt een onding", aldus ChristenUnie-leider Arie Slob.

Werkgevers zijn bereid om de WW-termijn niet te verkorten, meldt De Volkskrant woensdag op basis van bronnen. Volgens krant is de achterban van de werkgevers verdeeld over de plannen van het kabinet om het ontslagrecht te versoepelen.

Tweede ronde

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën maakt in de tweede helft van maart een nieuwe ronde langs de oppositiepartijen om steun te zoeken voor de bezuinigingsplannen van het kabinet. Het kabinet moet op zoek naar bredere steun, omdat de coalitie van VVD en PvdA in de Senaat geen meerderheid heeft.

Dijsselbloem sprak vorige week ook al verkennend met de oppositie. Het kabinet heeft inmiddels besloten ruim 4 miljard extra te bezuinigen in 2014, omdat het begrotingstekort hoger uitvalt dan volgens de EU-afspraken is toegestaan.

PVV-leider Geert Wilders liet weten dat de minister altijd een kop koffie kan krijgen, maar dat hij nooit zaken met hem zal doen.

Lees de antwoorden op vijf vragen over de begrotingsregels