De Tweede Kamer heeft ingestemd met het verhogen van de leeftijd waarop alcohol mag worden gekocht van 16 naar 18 jaar.

Een grote meerderheid van VVD, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, 50Plus en de Partij voor de Dieren stemde dinsdagmiddag voor de initiatiefwet.

Het wetsvoorstel is ingediend door de ChristenUnie, PvdA, CDA en SGP en maakt ook het bezit van alcohol op straat en in de horeca strafbaar voor mensen onder de 18.

Tijdens de behandeling vorige week in de Kamer werd al duidelijk dat een meerderheid achter de verhoging van de leeftijdsgrens stond. Het voorstel moet nog wel door de Eerste Kamer, maar dat zal gezien de steun van de oppositiepartijen weinig problemen opleveren.

Betutteling

De PVV en D66 zijn tegen het voorstel. PVV'er Fleur Agema sprak vorige week van betutteling. Zij vindt dat de verantwoordelijkheid bij de ouders ligt en niet bij de overheid.

D66 vindt dat eerst de huidige wet moet worden gepoogd te handhaven, die het bezit van alcohol bij jongeren onder de 16 jaar strafbaar stelt.