Premier Mark Rutte zou het ''fantastisch'' vinden als er binnen een maand een sociaal akkoord ligt van kabinet, werkgevers en vakbonden. 

Een breed gedragen akkoord is volgens hem belangrijk omdat er dan veel draagvlak is voor de hervormingen die het kabinet wil doorvoeren.

Rutte zei dat dinsdag in reactie op het besluit van de vakcentrale FNV om te gaan deelnemen aan het sociaal overleg.

Het sluiten van een akkoord moet gezien de economische problemen niet te lang op zich laten wachten, vindt de premier.

Rutte prees de FNV omdat ze de verantwoordelijkheid wil nemen om het overleg in te stappen. Overigens praat de FNV voorlopig alleen met werkgevers en andere bonden en nog niet met het kabinet.

Rutte wilde niet ingaan op onderhandelingsruimte die het kabinet de bonden heeft te bieden. De FNV heeft onoverkomelijke bezwaren tegen de geplande WW-ingreep van het kabinet.

Onderhandelen

Ook VVD-fractieleider Halbe Zijlsta vindt een sociaal akkoord van groot belang. Hij onderstreepte dat het regeerakkoord niet in beton is gegoten en dat er dus te onderhandelen valt. Met de VVD valt goed te praten, maar ze gaat niet bij elk kruisje tekenen, voegde hij eraan toe.

De liberale fractieleider waarschuwde dinsdag in het Financieele Dagblad dat de verzorgingsstaat hervormd dient te worden, omdat hij anders niet langer houdbaar is. Die waarschuwing was volgens Zijlstra gericht aan iedereen die bij het sociaal overleg betrokken is.

Snelheid

PvdA-leider Diederik Samsom beaamt dat hervormingen nodig zijn. ''Dat zien we allemaal. Maar over de manier waarop, de snelheid waarmee en de precieze vormgeving gaan we nu met elkaar in gesprek.''

Samsom hecht ''zeer veel belang'' aan de uitkomst van het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers. ''Zij zien ook het belang van een sterke economie en goede rechten voor werknemers. Uiteindelijk heeft de politiek het laatste woord, maar we geven de sociale partners het eerste woord.''

D66-leider Alexander Pechtold staat lijnrecht tegenover de FNV. Hij vindt dat de hervormingen in het regeerakkoord van het ontslagrecht en de WW overeind moeten blijven.

Vijf vragen over de begrotingsregels