De door het kabinet aangekondigde verkorting van de WW-duur moet direct van tafel. Daarvoor pleit ChristenUnie-leider Arie Slob tegenover NU.nl.

Hij wil het kabinet hiertoe dinsdagavond oproepen tijdens het debat over de vorige week gepresenteerde ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).

Om in 2014 aan de Brusselse begrotingsregels te voldoen wil het kabinet 4,3 miljard extra bezuinigen. Over de wijze waarop deze bezuinigingen moeten worden ingevuld gaat het kabinet in gesprek met de sociale partners. Daarna zal de coalitie van VVD en PvdA ook nog met oppositiepartijen tot een akkoord moeten komen om steun te vinden in de Eerste Kamer.

"Een verkorting van de WW-duur is heel slecht voor de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt", stelt Slob. Hij denkt dat het schrappen van de maatregel ruimte biedt om met de werkgevers- en werknemersorganisaties het gesprek aan te gaan.

Ook zegt hij dat dit noodzakelijke ruimte zou bieden om de gesprekken met de ChristenUnie aan te gaan om tot een akkoord te komen.

Gesprekspartner

De ChristenUnie is een belangrijke gesprekspartner van het kabinet om tot een akkoord te komen over het totaalpakket van bezuinigingen en stimuleringen.

Onlangs kwam de coalitie ook met de ChristenUnie tot een akkoord over de maatregelen op de huurmarkt. Onder dit woonakkoord zetten ook D66 en SGP hun handtekeningen.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) liet zondag bij Eva Jinek op Zondag al weten dat er over de verkorting van de WW-duur te praten valt.

Hij wees op de 250 miljoen die er extra beschikbaar kwam voor de sociale agenda na de aanpassing van het regeerakkoord. Dat bedrag zou gebruikt kunnen worden om de verkorting te schrappen. Eerder stelde PvdA-leider Diederik Samsom dit ook al voor.

Voor de FNV was het in stand houden van het huidige WW-niveau een voorwaarde om überhaupt met het kabinet aan tafel te gaan over een sociaal akkoord. Ook wil de vakcentrale dat het niveau van ontslagbescherming niet wordt aangetast.

Maandag kreeg FNV-voorzitter Ton Heerts van de federatieraad wel een mandaat om met het kabinet te gaan praten.