De FNV gaat onderhandelen met werkgevers en het kabinet over maatregelen om de economie weer op gang te brengen. De vakcentrale wil alleen praten over de WW en het ontslagrecht als dit tot verbeteringen leidt. 

Dit heeft voorzitter Ton Heerts maandag na overleg met de 18 aaneengesloten bonden van de FNV bekend gemaakt.

Het besluit was volgens Heerts unaniem. "We gaan de onderhandelingen open en reëel in." Maar ook: "het wordt heel moeilijk".  

De inzet van de vakcentrale is met een flinke lijst aan eisen hoog, terwijl er weinig onderhandelingsruimte lijkt te zijn. Hoe ver die onderhandelingsruimte van Heerts precies strekt is onduidelijk. Boven water staat wel: de bonden vinden dat het in economisch zware tijden waarin veel mensen zonder werk zitten niet 'het moment' is om over hervormingen van de WW en het ontslagrecht te praten. 

Inleveren

"We leveren al 20 jaar in", zo stelt Henk van der Kolk van de grootste bond binnen de FNV, Bondgenoten dan ook strijdlustig.

"Het is er in die jaren alleen maar slechter op geworden voor de werknemers. Het kabinet roept dat het het draagvlak onder de bonden belangrijk vindt. Dat moet het dan nu maar verzilveren."

Vertraagd

De bonden, werkgevers en het kabinet zijn al sinds eind vorig jaar met elkaar in gesprek over een akkoord. Het is de bedoeling dat de afspraken er rond 1 april liggen. Het proces werd echter vertraagd omdat er binnen de FNV nog geen overeenstemming bestond over de inzet van de onderhandelingen. Dat mandaat is er nu.

"Eindelijk. Het heeft lang geduurd", zo stelt Dennis Wiersma (FNV Jong) dan ook.

Ontslagrecht

Eind vorige week liet het ledenparlement van de FNV al weten dat verslechteringen in WW en ontslagrecht niet acceptabel zijn voor het overleg, terwijl in het regeerakkoord drastische ingrepen zijn aangekondigd op deze terreinen.

Het kabinet wil wel over alternatieven praten, zo kondigde het vorige week aan. Maar het bezuinigingsbedrag van 1 miljard moet wel gehaald worden.

Moeilijk

"Het kabinet heeft het vrijdag nog extra moeilijk gemaakt door een nieuwe bezuiniging van meer dan 4 miljard af te spreken'', aldus Heerts. 

"We zijn er niet om het begrotingsprobleem van het kabinet op te lossen", zo zegt ook Van der Kolk.

Bezuinigingen

Een van de speerpunten van de FNV is de vorige week aangekondigde bezuinigingen terug te draaien. Maar ook al reageerde minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) met de woorden 'het sociale overleg leeft' opgetogen over het gegeven mandaat van de FNV, dat hij die ruimte daar biedt is onwaarschijnlijk. 

Het is de vraag of de sociale partners en het kabinet tot een groot akkoord zullen komen dat de economie weer op gang kan helpen. Het is waarschijnlijker dat het overleg gaat leiden tot deelakkoorden op verschillende onderwerpen.

Flex

Waar de FNV het wel over wil hebben is de positie van flexwerkers. Werknemers met een flexcontract moeten al na een jaar een vast contract kunnen krijgen (in plaats van drie jaar nu) en werkgevers moeten via een heffing kunnen worden 'gestraft' als ze veel onzeker werk aanbieden. 

Ook wil de vakbond dat er een taskforce komt voor meer werkgelegenheid.  Voor jongeren wil de vakbond een betere inzet op het onderwijs door bijvoorbeeld het hogere tarief voor een tweede opleiding terug te draaien en het instellen van een startersbeurs. Voor oudere werknemers pleit de FNV voor het instellen van een deeltijdpensioen en deeltijd-WW.

Werkgevers

Voor de FNV met het kabinet gaat overleggen, wil het eerst om tafel met de werkgevers. Die hebben aangegeven over veel te willen praten en het belangrijk te vinden dat ook de vakbonden instemmen met een akkoord. Verder willen de werkgevers vooral dat het voorstel van het arbeidsquotum voor arbeidsgehandicapten van tafel gaat.

Het kabinet hoopt dan op een sociaal akkoord rond 1 april, zodat eind april de plannen van het kabinet naar Brussel kunnen worden gestuurd. De FNV wil zich echter niet op deze datum laten vastpinnen, aldus Heerts. 

CNV

CNV-voorzitter Jaap Smit laat in een reactie aan NU.nl weten opgetogen te zijn dat het overleg nu kan beginnen. "Dat is het belangrijkste nieuws van vandaag."

Wel stelt hij dat hij samen met Heerts met een dubbele opdracht aan tafel zit. "Aan tafel moet wel ruimte zijn om te onderhandelen. De FNV moet dat wel aan de achterban duidelijk kunnen maken." Na de onderhandelingen zullen beide bonden het resultaat voorleggen aan leden, die zich er dan over uit kunnen spreken. 

Plannen kabinet

Het kabinet is van plan volgend jaar de maximale WW-duur terug te brengen van 38 naar 24 maanden. De laatste 12 maanden gaat de hoogte van een WW-uitkering bovendien terug van 70 procent van het laatstverdiende loon naar 70 procent van het minimumloon.

Bovendien moet het volgend jaar voor bedrijven makkelijker en goedkoper worden personeel te ontslaan. De maximale ontslagvergoeding zou nog maar 75.000 euro mogen bedragen. Op dit moment kan een ontslagvergoeding in bepaalde omstandigheden nog oplopen tot enkele tonnen.