64 procent van de Nederlandse bevolking wil een referendum over hoeveel meer de Europese Unie mag beslissen voor ons land.

Dat bleek zondag uit een onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van Burgerforum EU.

Bijna alle ondervraagde kiezers van de eurosceptische PVV (99 procent) en SP (85 procent) waren positief over het referendumvoorstel. Opvallend genoeg willen ook veel kiezers van de VVD (64 procent) en 50Plus (82 procent) graag zo'n referendum.

Een kleine meerderheid (57 procent) van de 2000 ondervraagden wil bovendien dat een EU-referendum bindend moet zijn, zodat de politiek verplicht is zich aan te sluiten bij de mening van het volk.

Dat willen vooral veel 50PLUS-stemmers (89 procent), PVV-stemmers (88 procent) en SP-stemmers (79 procent), maar ook de meerderheid van de VVD-stemmers (57 procent) en PvdA-achterban (52 procent).

D66

Van de D66-aanhang wil slechts 31 procent een volksraadpleging. Ruim 2 op de 3 stemmers van die partij heeft daarbij het liefst een raadgevend referendum, dat politici - in tegenstelling tot een bindend referendum - naast zich neer kunnen leggen.

''Dat is uiterst merkwaardig als je je bedenkt dat D66 ooit is opgericht om referenda in Nederland mogelijk te maken'', constateert Alexander Sassen van Esloo, medeoprichter van Burgerforum EU.

Die organisatie is een handtekeningenactie gestart om zo'n EU-referendum werkelijkheid te laten worden.