Een nieuwe verdragswijziging van de Europese Unie zou middels een raadgevend referendum aan de Nederlandse bevolking moeten worden voorgelegd. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom zaterdag in een interview met NRC.

Door een verdragswijzing aan de Nederlandse bevolking voor te leggen wordt volgens Samsom het democratisch mandaat van de Europese Unie versterkt.

"Misschien voelen mensen dan eindelijk niet meer alsof ze met hun rug tegen de muur staan, maar een keuze hebben," aldus de PvdA-leider tegen NRC.

Volgens Samsom zouden in een nieuw verdrag onder meer afspraken moeten worden gemaakt over sociale voorzieningen op Europees niveau.

De oproep van Samsom zal bij coalitiepartner VVD op weinig bijval kunnen rekenen. De partij van Mark Rutte heeft in het verleden al aangegeven niets te zien in een volksraadpleging over Europa.

Europese Grondwet

In 2005 werd in Nederland voor het eerst een raadplegend referendum gehouden over een Europees verdrag. Inzet hierbij was de vaststelling van een Europese grondwet. Uiteindelijk sprak een meerderheid van de bevolking zich hiertegen uit. De regering moest zich hier wel aan houden.

Volgens Samsom kan de Nederlandse regering leren van de fouten die tijdens het referendum in 2005 zijn gemaakt. Zo zou een meer genuanceerde vraag aan de bevolking moeten worden voorgelegd. Samsom benadrukt dat hij geen voorstander is van een referendum met een simpel 'ja of nee' tegen de Europese Unie.

Wetsvoorstel

De Tweede Kamer stemde vorige maand in met een initiatiefwetsvoorstel van PvdA, D66 en GroenLinks waardoor burgers de mogelijkheid krijgen raadgevende referenda over wetsvoorstellen te organiseren.

Dit kan als minstens 300.000 mensen hierom verzoeken en een handtekening plaatsen. De regering is niet gehouden om zich bij de uitslag van een dergelijk referendum neer te leggen.