Minister Stef Blok (Wonen) heeft geen goed woord over voor de aanvallen van de SP van afgelopen week.

Hij anwoordt vrijdag na afloop van de ministerraad bevestigend op de vraag of hij vindt dat SP-Kamerlid Paulus Jansen hem een week lang heeft geprobeerd te beschadigen.

"Maar het hele verhaal is als een nachtkaars uitgegaan. Ik geloof niet dat ze zelf beter uit het hele verhaal zijn gekomen", aldus Blok. "Sommigen spelen het spel op die manier, ik word er niet warm of koud van."

Donderdag slikte de SP een motie van wantrouwen tegen de minister in, terwijl Jansen deze sinds maandag boven de markten had laten hangen.

Rapport

De SP'er beweerde dat Blok bewust cruciale informatie had achtergehouden voor de Tweede Kamer tijdens het debat over de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Het zou gaan om een rapport van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken was uitgevoerd.

Fout

Maandag bleek al dat de onderzoekers een fout hadden begaan en dat het onderzoek slechts financieel was ondersteund door het ministerie. Onderzoeker Conijn had Jansen geïnformeerd over de fout. Woensdag nam Blok afstand van de verwijten van Jansen. Het onderzoek viel niet onder verantwoordelijkheid van het departement.

De SP'er nam hier geen genoegen mee en wilde alsnog een debat over de zaak. Hij wilde weten of de minister op de hoogte was van het rapport. Minister Blok zei pas afgelopen weekend op de hoogte te zijn gesteld van het bestaan van het rapport. Wel had het ministerie in 2011 een conceptversie ingezien.

In november vorig jaar klopten de onderzoekers bij het ministerie aan om te vragen of zij het rapport mochten publiceren. Het ministerie had hier geen probleem mee.

Irritatie

Diverse partijen in de Tweede Kamer reageerden donderdag tijdens het debat geïrriteerd op de harde taal van Jansen en de in hun ogen onterechte aanvallen op minister Blok. Volgens de woordvoerders van VVD, PvdA en D66 was duidelijk dat er een fout was gemaakt door ASRE en dat de minister niks doelbewust heeft achtergehouden.

Ook Blok zei donderdag dat hij het prima had gevonden als het rapport tijdens het debat over de huurverhoging openbaar was geweest. Hij stelde dat de conclusies uit het rapport niet tot andere antwoorden hadden geleid in het debat.

Het onderzoek is volgens ASRE een wetenschappelijke bijdrage aan de discussie over het woningmarktmodel van het Centraal Planbureau.

Vertrouwen

Paulus Jansen reageert zaterdag op zijn blog afwijzend op het verwijt van Blok. "Volgens mij is een van mijn taken als volksvertegenwoordiger om vast te stellen of een minister nog het vertrouwen van de Kamer waard is", aldus de SP'er.

"Ik wil ook best aannemen dat de minister ervan overtuigd is dat hij gehandeld heeft in het belang van de publieke zaak en dat hij daaraan wekelijks waarschijnlijk nog meer uren besteed dan ik. Maar dat is nog geen reden om onaangename debatten uit de weg te gaan. In de politiek maak je weinig vrienden."