Het kabinet heeft overeenstemming bereikt over een pakket aan maatregelen van 4,3 miljard euro waarmee het begrotingstekort voor 2014 moet worden teruggedrongen.

Dat werd vrijdag bekend na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Bruto gaat het om ruim 5 miljard, omdat 800 miljoen bestemd is voor nieuwe uitgaven. Dat blijkt uit een brief die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In een toelichting benadrukte premier Mark Rutte wel nog open te staan "voor alternatieven en andere invullingen van plannen" die kunnen worden aangedragen door oppositiepartijen en sociale partners, als uiteindelijk maar de begroting op orde komt. "Over álles valt te praten", benadrukte hij.

"Dat is volgens mij ook heel gezond. Dat voorkomt de dictatuur van de meerderheid", aldus Rutte. Hij zegt ervan overtuigd te zijn middels deelakkoorden nog 4 jaar te kunnen regeren, omdat iedereen "sterker uit de crisis" wil komen.

Motto

Donderdag werd uit de nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) duidelijk dat onder de huidige omstandigheden het begrotingstekort voor 2013 uitkomt op 3,3 procent en voor 2014 oploopt tot 3,4 procent. Dat is enkele tienden hoger dan de Brusselse norm van 3 procent.

Voor 2013 zal niet verder worden bezuinigd, maar het kabinet van VVD en PvdA wil de begroting voor volgend jaar wel op orde krijgen door 4,3 miljard euro aan extra bezuinigingsmaatregelen door te voeren. Het motto is daarbij 'werk boven inkomen'.

Miljarden

Om tot deze miljarden te komen zal de voorgenomen lastenverlichting voor het bedrijfsleven van 640 miljoen euro worden geschrapt en er komt geen inflatiecorrectie voor prijsgevoelige overheidsgaven wat leidt tot een besparing van 700 miljoen euro.

Daarbij wordt de dit jaar geïntroduceerde werkgeversheffing voor hoge inkomens in 2014 voorgezet, wat 500 miljoen euro oplevert.

Ook worden de belastingschijven en heffingskortingen bevroren en komt er een extra jaar nullijn voor rijksambtenaren. Met de sociale partners in de zorg zal worden gesproken om te komen tot een nullijn van 2,5 jaar. 

Daar tegenover staat dat het kabinet 500 miljoen euro wil steken in maatregelen om de economie aan te jagen, en dat er 300 miljoen euro wordt uitgetrokken ten bate van de koopkracht van de laagste inkomens.

Bekijk beeld van de persconferentie van Rutte: 

<br>

Onderhandelingen

De komende weken zal het kabinet eerst met werkgevers en werknemers spreken over de bezuinigingen en de maatregelen zoals die al in het regeerakkoord zijn vastgelegd.

Tegen april zou er dan een sociaal akkoord moeten liggen, waarna er nog met oppositiepartijen moet worden gezocht naar meerderheden voor de plannen in de Eerste Kamer. 

Volgens Rutte wordt die volgorde aangehouden, "omdat het relevant voor de Kamer is om te weten of het is gelukt om tot een akkoord met sociale partners te komen".

De premier wilde nog niet vooruitlopen op de vraag of de gesprekken met de oppositiepartijen zullen leiden tot deelakkoorden met verschillende partijen, of een totaalakkoord met een vaste coalitie zoals het lente-akkoord van vorig jaar.

Uiterlijk 30 april verwacht de Europese Commissie van het kabinet te horen hoe de begroting voor volgend jaar op orde wordt gebracht.

Reacties vakbonden | Reacties politiek

Vijf vragen over de begrotingsregels