De fracties van VVD en PvdA scharen zich achter de plannen die in de top van de regeringscoalitie zijn ontwikkeld voor de begroting van 2014. 

Bronnen rond de fracties hebben dat donderdag tegen het ANP gezegd.

De PvdA-fractie werd donderdagmiddag bijgepraat door fractievoorzitter Diederik Samsom en financieel specialist Henk Nijboer.

Vanuit de fractie werden geen blokkades opgeworpen, aldus een betrokkene. Bij de VVD schaarde de fractie zich donderdagavond achter de plannen zoals die er nu liggen.

Nullijn

Daarin staat onder meer dat er in 2014 voor ongeveer 4,5 miljard euro wordt bezuinigd en 800 miljoen wordt uitgegeven aan investeringen in de wegenbouw (500 miljoen) en de koopkracht van de laagste inkomens (300 miljoen).

Bezuinigd wordt er door werknemers in de zorg en elders in de publieke sector op de nullijn te zetten (totaal 2 miljard euro), de belastingschijven te bevriezen (1,1 miljard), een geplande lastenverlichting voor het bedrijfsleven te schrappen (640 miljoen), te korten op het Gemeente- en Provinciefonds (200 miljoen) en via het bevriezen van budgetten van ministeries (700 miljoen).

Draagvlak

Het kabinet hakt naar verwachting vrijdag de knoop door over de plannen. Premier Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom hebben aangegeven dat zij een zo groot mogelijk draagvlak zoeken voor hun begrotingsakkoord, zowel bij de oppositie in het parlement als bij de sociale partners.

Nederland moet voor 1 mei de hoofdlijnen van de begroting voor 2014 inleveren bij de Europese Commissie in Brussel.

Vakbonden

Vakbonden en werkgevers hebben grote moeite met het plan van het kabinet om extra te gaan bezuinigen, vooral als zij daar zelf niet bij worden betrokken, zegt een ingewijde.

Rutte reisde eerder op de dag naar Den Bosch om voorzitter Ton Heerts van de vakcentrale FNV ervan te overtuigen dat hij het sociaal overleg met het kabinet niet moet afbreken. Rutte zou Heerts hebben voorgehouden dat bij de geplande extra bezuinigingen geen sprake is van een dichtgetimmerd pakket en dat er ruimte is voor overleg. 

Formeel wilden vakcentrale FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW niet reageren op nieuwe cijfers van het Centraal Planbureau, waaruit blijkt dat het begrotingstekort van het kabinet dit en volgend jaar boven de EU-limiet uitkomt. Het kabinet wil daarom zo'n 4,5 miljard nieuwe bezuinigingen afspreken voor 2014.